Vandaag en morgen krijgt het Zeescheldebekken te kampen met hoge waterstanden. Een ketting van overstromingsgebieden langs de Vlaamse getijdenrivieren is klaar om het teveel aan rivierwater op te vangen. Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv en het Waterbouwkundig Laboratorium volgen de waterpeilen op de voet op.

Deze namiddag krijgen de Schelde en haar zijrivieren (Durme, Rupel, Dijle, Zenne en Netes) te kampen met hoge waterstanden. Dat komt door een combinatie van hevige wind en neerslag van gisterenavond en vannacht en het springtij van vanmiddag.

Rond 16.20 uur vanmiddag zal het waterpeil van de Schelde in Antwerpen ongeveer 6,90 meter TAW (boven de zeespiegel) bedragen. Daarom is de stormtijprocedure ingezet. Ook de twee daaropvolgende hoogwaters dinsdag (om 4.50 uur en 17.30 uur) zullen nog hoge waterstanden (ongeveer 6,80 à 6,85 meter TAW) geven.

De keten van overstromingsgebieden die in het kader van het Sigmaplan aangelegd zijn langs de verschillende getijdenrivieren zullen vandaag en vermoedelijk ook morgen hun nut bewijzen. Zo verwachten we dat de gebieden Paardeweide (Berlare en Wichelen), Bergenmeersen (Wichelen), Potpolder IV (Waasmunster), Lippenbroek (Hamme), Tielrodebroek (Temse), Bovenzanden (Willebroek), Zennegat (Mechelen), Anderstadt (Lier), Polder van Lier en mogelijk ook de Polders van Kruibeke water zullen bergen. Dat is uiteraard afhankelijk van de effectieve hoogwaterstanden en de precieze weersomstandigheden.

Maatregelen

  • Om te vermijden dat de kaaivlakte overstroomt, zullen om 14.30 uur vanmiddag alle poorten in de waterkeringsmuur op de Antwerpse Scheldekaaien gesloten worden. De kans is groot dat de poorten ook dinsdag nog gesloten zullen blijven.
  • De overloopdijken van de gecontroleerde overstromingsgebieden waar overstroming wordt verwacht, zullen worden afgesloten.
  • Ook overstromingsgebied de Polders van Kruibeke zal vanaf 15 uur volledig worden afgesloten. Dat maakt dat het veer Hemiksem-Bazel vandaag om 14.30 uur voor het laatst mensen van Hemiksem naar Bazel zal overzetten.
  • Veergebruikers houden er sowieso best rekening mee dat bij hevige wind en/of hoge waterstanden de veren uit veiligheidsoverweging mogelijk niet varen. Zo zullen de veren Hoboken-Kruibeke en het tijdelijk veer in Antwerpen niet varen omdat de landhoofden waarschijnlijk onder water zullen staan. Ook de waterbus zal bepaalde stopplaatsen niet kunnen aandoen.

Bij de voorspelde waterstanden zal het scheepvaarverkeer niet worden gestremd. We blijven de situatie op de waterwegen en waterpeilen de komende dagen op de voet volgen.

Blijven investeren in het Sigmaplan noodzakelijk

Om Vlaanderen ook in de toekomst te blijven beschermen tegen stormtij, voorziet het Sigmaplan tegen 2030 naast waterkeringen zoals de Antwerpse Scheldekaaien in de aanleg van verschillende bijkomende overstromingsgebieden. In het licht van de klimaatverandering en de zeespiegelstijging is het van cruciaal belang om te blijven investeren in het Sigmaplan.

“Het is een oplossing die nu eenmaal bijzonder goed werkt, dat hebben verschillende stormen de voorbije jaren uitgewezen. Alleen is de keten van overstromingsgebieden nog verre van afgewerkt. Willen we, rekening houdend met de klimaatverandering, Vlaanderen ook de komende decennia blijven beschermen tegen een mogelijke superstorm, dan hebben we langs de Schelde en haar zijrivieren extra buffercapaciteit nodig. Nu investeren is onze boodschap, zodat we via het Sigmaplan voorbereid zijn op elk mogelijk rampscenario”, aldus Wim Dauwe, afdelingshoofd bij De Vlaamse Waterweg nv.

Update waterpeilen

De meest recente verwachtingen voor de peilen op de Schelde worden regelmatig geüpdatet en zijn terug te vinden in het hoogwaterbericht van het Waterbouwkundig Laboratorium en op www.waterinfo.be.

Foto: Het gecontroleerd overstromingsgebied Bergenmeersen in Wichelen staat onder water na stormtij in januari 2018. Ook vandaag kan Bergenmeersen in werking treden. © MOW