Op een hoogspanningsmast in de Polders van Kruibeke heeft netbeheerder Elia in samenwerking met LIFE+Scalluvia een nestplatform gebouwd. Het is de tweede broedplek op maat om de visarend naar de Rupelmondse Kreek te lokken.

Lange tijd verdwenen, maar nu opnieuw in opmars: de visarend. In onze buurlanden ging de sierlijke roofvogel al her en der aan het nestelen, in Vlaanderen kwam het zover nog niet. Aan de Schelde laat deze doortrekker zich nochtans geregeld opmerken. Biddend boven het water, of jagend met uitgestoken klauwen. Let op de witte borst, omzoomd door bruine, geknikte vleugels. Of het donkere streepje aan elk oog.

Nest op hoogte

Met de steun van Europa wil het LIFE+ project Scalluvia het de visarend zo aangenaam mogelijk maken in de Polders van Kruibeke. Ook dit voorjaar werd de soort er meermaals gespot. Visarenden nestelen graag hoog: in bomen, palen of elektriciteitsmasten. Na de bouw van een nestplatform in een hoge populier aan de Rupelmondse Kreek, vorig najaar, kreeg LIFE+Scalluvia dit voorjaar de enthousiaste medewerking van netbeheerder Elia. In een pyloon aan de Rupelmondse Kreek bouwde Elia een nestplatform op maat. Geschikt voor ooievaar, boomvalk, slechtvalk of nijlgans, maar bij voorkeur in te palmen door een visarend. Met wat geluk besluit de vogel er een van de volgende jaren zijn nest te maken.

Glooiende oevers

Ook voor andere vogelsoorten voert Scalluvia gerichte ingrepen uit. Zo werden de steile, verstevigde oevers van de Rupelmondse Kreek vorig jaar opnieuw natuurlijk en glooiend gemaakt. Dat zorgt voor een uitbundige groei van drassig rietgewas in de kreek, en de komst van heel wat zeldzame rietvogels die er komen schuilen. Het schuwe woudaapje bijvoorbeeld, of de statige purperreiger, te herkennen aan zijn opvallende gele snavel.