De maatregelen die we binnen het Sigmaplan nemen, geven een boost aan de biodiversiteit in Vlaanderen. De laatste jaren spotten we steeds meer zeldzame dieren in de Sigmagebieden. Dat heeft te maken met de stijgende waterkwaliteit en de bijzondere riviernatuur, die zorgt voor voedsel en schuilmogelijkheden. Welke opmerkelijke gasten kon je al ontmoeten?

Kwak

Gespot in: Polders van Kruibeke

Wie geluk had kon in september aan de Rupelmondse kreek kennismaken met een bijzondere vogel: de kwak. Dat is geen eend, maar een kleine, zeldzame reigersoort.

 
 

Visarend

Gespot in: Polders van Kruibeke

In de Polders van Kruibeke werd al verschillende keren een visarend gespot. Broeden doet hij er nog niet, maar binnenkort hopelijk wel.

Visarenden nestelen graag hoog: in bomen, palen of elektriciteitsmasten. Op een hoogspanningsmast in de Polders installeerde netbeheerder Elia daarom in samenwerking met de partners van het LIFE+-project Scalluvia een nestplatform. Ook in een hoge populier staat al een nestplatform. Hopelijk zien we binnenkort dus jonge visarenden in de Polders!

Porseleinhoen

Gespot in: Zennegat

De getijdennatuur in het Zennegat in Mechelen vormt een waar vogelparadijs. Elke dag kan je er talloze (water)vogels spotten. Steltlopers zoeken naar kleine bodemdiertjes in de verse slikken, moerasvogels zoals het schuwe porseleinhoen vinden er beschutting. Deze vogel heeft nood aan uitgestrekte stukken moerassig gebied, met natte graslanden en open water.

Er loopt zelfs een speciaal soortenbeschermingsprogramma voor het porseleinhoen. Dat betekent dat er tot 2022 inspanningen gedaan worden om in Vlaanderen nieuw leefgebied voor deze zeldzame moerasbewoner te creëren. Grote delen daarvan komen in Sigmagebied.

 

 
 

Zeearend

Gespot in: Prosperpolder Noord

In Beveren werd onlangs de machtige zeearend gespot! De Prosperpolder is een zeer aantrekkelijk gebied voor deze roofvogel. Hij vindt er volop hapjes: vis, (water)vogels en kleine zoogdieren. Ook het verdronken Land van Saeftinghe, dat vlakbij ligt, zorgt voor aantrekkingskracht.

Zodra de Hedwige- en Prosperpolder ontpolderd zijn en er getijdennatuur tot ontwikkeling komt, zal dit nog meer de place to be zijn. Hopelijk zien we deze zeearend binnenkort terug. Dat kan zeker, want de dieren worden tot wel twintig jaar oud.

Klein waterhoen

Gespot in: Paardeweide

In het rietatol in Paardeweide, een natuurgebied in Berlare, maakten in september twee kleine waterhoenen hun opwachting. Het is heel zeldzaam om zo’n watervogel in Vlaanderen te spotten, laat staan twee. Het klein waterhoen is namelijk een kleine én schuwe moerasvogel. Veel spotters kunnen hem meestal enkel detecteren omdat ze hem horen zingen. Dat klinkt zo: ‘kwè-kwè-kwè-kwè-kwè-kwè-kwè’.

Een klein waterhoenvrouwtje © HTalpa

Nog meer soorten op komst

Vogels zijn niet de enige dieren die graag in de Scheldevallei vertoeven. Ook vissen, vlinders en insecten hebben het er naar hun zin. Enkele bijzondere vissoorten die dit jaar werden waargenomen: kortsnuitzeepaard, adderzeenaald, vorskwab, rivierprik en zeeprik.

 
Het aantal doelsoorten in de Sigmagebieden (dat zijn de soorten die zeldzaam zijn geworden en die we graag willen zien terugkeren) is de laatste jaren verdrievoudigd. Dat is goed nieuws. Tegelijk moeten de meest ‘kritische’ soorten, zoals de schuchtere roerdomp, hun opwachting nog maken. De leefgebieden van die soorten zijn nog niet aangelegd of zijn onvoldoende ontwikkeld. Dat de aantallen van minder veeleisende soorten wél stijgen, toont wel aan dat er alvast voldoende voedsel beschikbaar is.