In het Vlaams-Nederlandse grensgebied staat een belangrijk natuurontwikkelingsproject op stapel. Binnen enkele jaren worden de Hedwigepolder en Prosperpolder Noord teruggegeven aan de Schelde en komt hier unieke getijdennatuur tot ontwikkeling. Omwonenden krijgen meer uitleg over de komende werken tijdens een infobijeenkomst op dinsdag 10 december.

Op de grens van Vlaanderen en Nederland, op het grondgebied van Beveren en Hulst, wacht een van Europa’s grootste getijdengebieden. Het toekomstige internationale Grenspark Groot-Saeftinghe – liefst 4500 hectare groot – zal naast het Verdronken Land van Saeftinghe ook het Hedwige-Prosperproject herbergen, een onderdeel van het Sigmaplan en het Natuurpakket Westerschelde. Met het Sigmaplan wapent de Vlaamse overheid Vlaanderen tegen de gevolgen van de klimaatverandering via een tandem van waterveiligheid en natuurontwikkeling. Het Natuurpakket Westerschelde herstelt getijdennatuur in de Westerschelde en wordt uitgevoerd door de Provincie Zeeland op verzoek van de Rijksoverheid van Nederland.

Vooraleer zich in de Hedwige-Prosperpolder getijdennatuur kan ontwikkelen, moeten er de komende jaren grootschalige werken gebeuren. Voor meer info over die werken en een antwoord op mogelijke vragen, kunnen omwonden op 10 december langskomen in Jeugdcentrum Prosperpolder in Beveren.

Praktisch

Wat?

Infobijeenkomst voor omwonenden. Tijdens de infoavond staan de projectleiders klaar om meer uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Plaats

Jeugdcentrum Prosperpolder – ‘De Zaal’

Sint-Engelbertusstraat 5

9130 Kieldrecht (Beveren)

Wanneer?

Dinsdag 10 december

Doorlopend van 16 tot 20 uur