Door het stormachtige weer tijdens het tweede weekend van maart had de infokeet in Beveren heel wat schade opgelopen. Daarom was het tijdelijk niet mogelijk om het infopunt te bezoeken. Intussen is de schade hersteld en is iedereen weer welkom!

In onze infokeet in Beveren krijg je meer uitleg over het Sigmaplan, het Grenspark Groot-Saeftinghe, en heel wat projecten die hier in de omgeving op stapel staan.

Hier, op de grens van Vlaanderen en Nederland, van zoet en zout water, is een van de grootste getijdennatuurgebieden van West-Europa in de maak. Via natuurontwikkeling zal het Grenspark Groot-Saeftinghe het Verdronken Land van Saeftinghe verbinden met het Sigmagebied Hedwige-Prosperproject en andere omliggende natuurgebieden. Zo ontstaat een aaneengesloten natuurkern van ongeveer 4500 hectare. Bijna vergeten soorten als de bruine kiekendief, kluut, lepelaar, visdief, tureluur, argusvlinder, patrijs en vele andere krijgen er nieuwe kansen.

Op stap met de Grensparkgidsen

Maar het Grenspark draait om meer dan natuur alleen. Natuur, haven en landbouw vormen samen de drie-eenheid van de regio. Om bezoekers de troeven van die drie-eenheid te laten ervaren, organiseert EGTS Linieland van Waas en Hulst (het samenwerkingsverband van de gemeentes Beveren, Hulst, Sint-Gillis-Waas en Stekene) prikkelende activiteiten op maat van de seizoenen. Daarvoor werken ze samen met de Grensparkgidsen, die het terrein tot in de puntjes kennen. Wie er alleen opuit trekt, kan altijd terecht bij de Grensparkgastheren voor een woordje uitleg of een gouden tip.

Deelnemen aan een activiteit in het Grenspark? Check het aanbod in onze kalender of op grensparkchallenge.eu.

De infokeet is open op maandag, woensdag en donderdag. Groepsbezoeken kunnen altijd aangevraagd worden. Meer info vind je hier.

Het Grenspark krijgt steun van het Europese Interreg-programma.
Foto: © Kaat Bonte