De Demervallei is erg gevoelig voor overstromingen, maar kampt tegelijk met verdroging in de zomer. Met het Sigmaplan werken we aan een oplossing. In het deelgebied Demermeanders, in de projectzone tussen Aarschot en Werchter ten zuiden van de Demer, verbinden we de rivier opnieuw met haar afgesneden meanders. Op 18 oktober lichten we de plannen toe op een infomarkt.

Doordat de Demer in het verleden werd rechtgetrokken, verloor de rivier een groot deel van haar meanders of bochten. Daardoor kampt de Demervallei in de winter op verschillende plaatsen met wateroverlast en in de zomer met verdroging. Samen met het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw, de provincie Vlaams-Brabant en de betrokken gemeenten zullen we de Demer meer ruimte geven en de band tussen rivier, natuur en bezoekers stevig aanhalen. Dat doen we door de Demer weer met haar historische meanders te herenigen.

Projectleider Klaas Rykaert van De Vlaamse Waterweg nv: "Dat levert een dubbel voordeel op. In natte periodes helpen de meanders het teveel aan water te bergen en voorkomen ze overstromingen. In droge periodes voert de rivier het water trager af, wat verdroging tegengaat." Daarnaast geven we zeldzame natte natuur alle kansen. "De Demervallei wordt een gedroomd leefgebied voor allerlei bijzondere dieren en planten. Bovendien zal je de vallei dankzij de opnieuw aangesloten meanders perfect kunnen verkennen per kajak of kano."

Kom naar de infomarkt!

Tijdens onze infomarkt kom je meer te weten over het Sigmaproject Demervallei en de werken die we zullen uitvoeren tussen Aarschot en Werchter, ten zuiden van de Demer. De provincie Vlaams-Brabant licht haar toeristische initiatieven toe. Bij het Regionaal landschap Noord-Hageland kan je terecht voor informatie over de inrichting van natuurvriendelijke poelen bij enkele voormalige weekendvijvers in het projectgebied.

De infomarkt vindt plaats op 18 oktober in cultuurcentrum Jack-Op, Amerstraat 1 in Werchter. Iedereen is doorlopend welkom tussen 16 en 20 uur.

Kan je er niet bij zijn? Lees dan meer over de plannen voor de Demervallei in onze nieuwsbrief.