Op maandag 2 juli starten we in Mechelen met de bouw van twee sluizen: één in de Netedijk en één in de Dijledijk. Door die werken is het jaagpad tijdelijk onderbroken. Fietsers en wandelaars moeten een alternatieve route nemen.

In Mechelen werken we aan het gecontroleerd overstromingsgebied Grote Vijver. Het wordt een natuurgebied dat de brede omgeving van Mechelen en Rumst zal beschermen tegen overstromingen: over enkele jaren zal Grote Vijver bij stormvloed overtollig water van de Dijle opvangen.

Als onderdeel van de werken aan het overstromingsgebied bouwen we twee sluizen. Dat zijn als het ware kokers die in een open bouwput dwars doorheen de dijk gebouwd worden. Het jaagpad op de dijk is daarom tijdelijk onderbroken.

Hinder en duur van de werken

Tijdens de werken is het jaagpad langs de Nete en de Dijle afgesloten voor fietsers en voetgangers. De ‘blauwe bruggen’ over de Dijle en de Nete en het jaagpad ertussen blijven wel toegankelijk. De werken starten op 2 juli en zullen ruim een jaar duren. Tijdens de werken zal het jaagpad op verschillende momenten onderbroken zijn:

  • De Dijledijk wordt afgesloten van 2 tot en met 13 juli. De Netedijk is dan wel nog toegankelijk. 
  • Tijdens het bouwverlof (14 juli tot en met 5 augustus) zijn zowel de Dijledijk als de Netedijk toegankelijk.
  • Na het bouwverlof (vanaf 6 augustus) worden beide dijken afgesloten tot het einde van de werken.

Voor fietsers en voetgangers is er enerzijds een alternatieve route langs de linkeroever van de Dijle via Heffen en de wijk Battel, anderzijds langs de rechteroever van de Nete via Rumst en Walem (bekijk hier een kaartje). Voor het fietsknooppuntennetwerk is er een omleiding voorzien. Die vind je op www.routedokter.be of op de Facebookpagina van de routedokter.

Sluizen met verschillende functies

In de Dijledijk komt er een uitwateringssluis ter hoogte van het industriegebied Mechelen-Noord. Als het water in de Dijle laag staat, loopt via die sluis water dat het overstromingsgebied heeft opgevangen naar de rivier. De tweede sluis komt in de Netedijk, vlak bij de blauwe brug over de Nete. Het gaat om een in- en uitwateringssluis. Ook deze sluis kan opgevangen water afvoeren naar de Nete, maar ze zorgt er tegelijk voor dat er elke dag een beetje water in en uit het noordelijke deel van Grote Vijver stroomt, op het ritme van eb en vloed. Zo ontwikkelen zich in het gebied slikken en schorren, en vormt zich een landschap vergelijkbaar met dat in het gecontroleerd overstromingsgebied Zennegat in de buurt.

Meer weten over de werken in Grote Vijver? Je leest er alles over in onze nieuwsbrief.