Vlak bij Wetteren aan de Schelde hebben we vanuit De Vlaamse Waterweg nv een nieuw pompstation gebouwd. Dat pompstation zal regenwater vlot afvoeren uit het achterliggende gebied en zo wateroverlast vermijden. Het oude pompstation moet nog afgebroken worden. Daarom is het jaagpad langs de Schelde tijdelijk onderbroken.

“Het nieuwe pompstation, dat binnenkort zal proefdraaien, heeft grotere pompen dan het oude en zal de waterafvoercapaciteit gevoelig doen toenemen. Dat is belangrijk, want bij hevige regenval dreigen de grachten op de Wetterse linkeroever te overstromen. Dankzij het pompstation kan overtollig regenwater vlot naar de Schelde stromen”, zegt projectingenieur Michaël De Beukelaer-Dossche van De Vlaamse Waterweg nv.

“Zodra het oude pompstation afgebroken is, en het nieuwe de test doorstaan heeft, kan het definitief in gebruik worden genomen. Dat zal vermoedelijk gebeuren in april 2020.”

Tijdelijke omleiding

Het oude pompstation en het bijhorende bufferbekken aan de Voordegracht staan via een koker in verbinding met de Schelde. Om het pompstation af te breken, moet het jaagpad opengebroken worden. Daardoor is het tijdelijk niet toegankelijk voor fietsers en wandelaars. We voorzien een omleiding via de Voordestraat en een tijdelijke doorsteek tussen de Voordestraat en het jaagpad langs de Schelde. Zo houden we de omleiding zo kort mogelijk.

Groen: omleiding fietsers; rood: jaagpad onderbroken © Google

Het jaagpad is onderbroken vanaf vandaag, 6 januari 2020, en blijft vermoedelijk enkele maanden afgesloten, tot het nieuwe pompstation in gebruik wordt genomen in april 2020.

Hogere dijk

Gelijktijdig met de bouw van het nieuwe pompstation verhoogden we de Scheldedijk tussen het pompstation en het geplande gecontroleerd overstromingsgebied Ham (23 hectare), dat 300 meter stroomafwaarts ligt, nabij het centrum van Wetteren. Michaël De Beukelaer-Dossche: “We verhoogden de Scheldedijk met een halve meter. De dijk beantwoordt zo aan de veilige normen van het Sigmaplan, dat Vlaanderen behoedt voor overstromingen van de getijdenrivieren.”

Het nieuwe pompstation is de eerste stap in de uitvoering van het Sigmaproject Scheldemeander Gent-Wetteren. De verhoogde dijk zal in de toekomst de verbinding vormen tussen de gecontroleerde overstromingsgebieden Ham en Bastenakkers (100 hectare), die bedoeld zijn om de omgeving te beschermen tegen overstromingen van de Schelde bij stormtij.