Goed nieuws: in de Barbierbeek in Kruibeke is jonge paling gevonden. Dat betekent dat de visjes hun weg hebben gevonden van de Atlantische oceaan tot in de Polders van Kruibeke, en dat ze door de visvriendelijke stuw aan de Blauwe Gaanweg zijn gezwommen.

De Polders van Kruibeke en andere gebieden die we met het Sigmaplan aanleggen zijn mogelijk geschikte leefgebieden voor jonge paling, maar de vraag is of de visjes die gebieden ook kunnen bereiken. Dat is belangrijk om weten, omdat de Europese paling ernstig bedreigd is en het Sigmaplan dus een steentje zou kunnen bijdragen aan het herstel van de soort.

Visvriendelijke stuw

In het kader van een bachelorproef aan de UGent werd dit voorjaar een beknopt onderzoek uitgevoerd in de Polders. Aan de visvriendelijke stuw aan het einde van de Blauwe Gaanweg werden in totaal zestien jonge palingen of glasaaltjes gevangen (zo genoemd omdat ze doorschijnend zijn). Zeven daarvan waren door de stuw gezwommen.

De visvriendelijke stuw werd in 2015 aangelegd om het waterpeil in de zeldzame elzenbroekbossen van de Polders te regelen. Tegelijk is het een handige doorgang voor tal van vissen. Ze kunnen moeiteloos migreren tussen de Schelde en de grachten en kreken in het gebied. Dat in tegenstelling tot veel andere stuwen en sluizen, die net een obstakel vormen voor vissen.

Globetrotters

Palingen zijn echte globetrotters. De jonge visjes arriveren in het voorjaar aan onze kust na een tocht van duizenden kilometers door de Atlantische oceaan. Door gebruik te maken van de getijdestroming trekken ze vervolgens onze rivieren op, op zoek naar een geschikt plekje om op te groeien. Zodra ze geslachtsrijp zijn, trekken ze weer naar de Atlantische oceaan om zich voort te planten.