De afgelopen coronaperiode hebben meer en meer mensen het wandelen en fietsen (her)ontdekt. Het natuurgebied Kalkense Meersen is daarbij een enorme trekpleister. De druk op het natuurgebied door recreatie is groot. Het gebied is bovendien in trek bij minder gewenste vormen van intensieve recreatie (motorcross, quads, drones, …). De verkeersstromen en de parkeerfaciliteiten zijn niet optimaal en dienden herbekeken te worden, zowel in functie van natuurwaarden, het natuurbeheer als het recreatief medegebruik.

Onder de coördinatie van het Regionaal Landschap Schelde Durme en de provincie Oost-Vlaanderen hebben de betrokken gemeentebesturen (Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen) en de terreinbeheerders (ANB, DVW en NP) deze problematiek verder aangepakt, nadat eerder al de Kalkenvaartweg werd aangepakt (ANB, Wichelen en Laarne).

Zo werd het statuut van de wegen in het gebied gewijzigd. Doorgaand verkeer op de Tragelweg langs de Schelde wordt onmogelijk gemaakt. De dijkweg tussen Wetteren (fiets-en wandelbrug), de fietserssluis en het bewoonde deel van het gehucht Aard richting Uitbergen tot aan Slot worden enkel nog toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Fietsers, speed pedelecs en bromfietsen klasse A zijn ook nog toegelaten. Ruiters moeten benedendijks rijden.

Om de druk op het natuurgebied De Kalkense Meersen verder te beperken worden ook de Blokstraat, het Gat van Belham tussen de Blokstraat en den Aard (Dolomietweg) en de Schoorminneweg enkel nog toegankelijk voor aangelanden, bewoners van de Aard, fietsers en ruiters.

De Kalkenvaartweg en De Witte Goot, verbinding tussen de Kalkenvaart en de Blokstraat werden in een eerdere fase heraangelegd en hadden reeds de status van landbouwweg waar behalve landbouwverkeer enkel nog fietsers en wandelaars welkom zijn. Deze ontwikkeling kreeg onlangs nog de prijs ‘Publieke Ruimte 2022 voor landelijke projecten’.

De politie zal na plaatsing van de signalisatie toezicht houden op de handhaving van deze verkeersregeling.

Naar parkeerfaciliteiten toe worden er een achttal parkings gepromoot : Poort Tragelweg (onder de fiets- en wandelbrug), Poort Ruiterken (Schellebelle), Poort Bergenmeersen (Begraafplaats Wichelen), stationsparking Schoonaarde, Poort Donkoeverpark (Overmere Donk), Poort Nieuwdonk (Dendermondsesteenweg), Poort Wijmeers (visvijvers Uitbergen) en Poort Vaartplein (Kalken)

De initiatiefnemers zijn van oordeel dat dit de ambitie naar erkenning als Nationaal Park ‘Rivierpark Scheldevallei’ kracht bijzet.