De natuur is een van de eerste slachtoffers van de klimaatcrisis. In het kader van het Europese project LIFE Sparc, dat het Sigmaplan een extra duwtje in de rug geeft, werd een klimaatadaptatieplan opgesteld.

In het klimaatadaptatieplan gaan onderzoekers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek na op welke manier de getijdennatuur langs de Schelde invloed ondervindt van de klimaatverandering en hoe we daar via inrichtings- en beheermaatregelen iets aan kunnen verhelpen.

Lees verder op de website van Sparc.