De vallei van de Oude Zenne heeft heel wat natuurschoon in petto. In Dorent, op het grondgebied van Vilvoorde en Zemst, worden de bestaande natuurwaarden dankzij het Sigmaplan nog versterkt. Kom dit unieke natuurgebied op zaterdag 7 mei zelf ontdekken tijdens een begeleide wandeling.

Dorent is een bijzonder Sigmaproject omdat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) er volop de kaart van natuurontwikkeling trekt. De vallei van de Oude Zenne wordt binnenkort immers tegen overstromingen beschermd door drie gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG's) rond de Dijlemonding. Die zullen bij extreem stormtij of zware neerslag het overvloedige water opvangen.

Het gebied, 80 hectare groot, is een lappendeken van drassige graslanden, broekbosjes, waterpoelen en afgesneden meanders. Naar de richtlijnen van een inrichtingsplan, dat in het najaar van 2015 aan de bevolking werd voorgesteld, zullen soortenrijke graslanden in ere worden hersteld en krijgt de kamsalamander een leefgebied op maat.

Zin om deze unieke natuurparel zelf te ontdekken?

Dat kan op zaterdag 7 mei tijdens een begeleide wandeling. De wandeling komt er op vraag van Vogelvrienden Vilvoorde. Gids van dienst is projectleider Elias Verbanck van het ANB, die zal toelichten welke natuurontwikkelingsprojecten op stapel staan. De wandeling loopt grotendeels over onverharde paden, door het gebied en over de dijken van de Oude Zenne. Wandelschoenen zijn dus een aanrader. Afspraak om 13.30 uur aan de zitbank in de hoek van de Rekelstraat en de Dorentstraat.


Meer info over Dorent vind je hier.