Op 20 oktober 2015 werd aan de Herbouvillekaai een gloednieuwe kaaimuur ingehuldigd. Hier ligt het nieuwe watergebonden bedrijventerrein Blue Gate Antwerp, waar vanaf nu schepen kunnen aanmeren. Blue Gate Antwerp is een project van vele spelers, Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) bouwde de 200 meter lange laad- en loskade. Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts gaf het officiële startschot.

Het Vlaams Gewest (met Participatiemaatschappij Vlaanderen en W&Z) en de Stad Antwerpen (met AG Vespa en Business & Innovatie) werken al even aan de herontwikkeling van het oude en vervuilde terrein van het vroegere Petroleum Zuid. Vanaf nu biedt de gloednieuwe laad- en loskade met een aanmeerlengte van 200 meter bedrijven die zich op Blue Gate Antwerp vestigen een alternatief voor wegvervoer. "Zo worden 60.000 vrachtwagens per jaar uit de file gehaald", zegt Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor mobiliteit.

Bexo meert als eerste aan
De nieuwe loskade van het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp werd gisteren in gebruik genomen door een schip van Bexco. De producent van touwen voor de maritieme sector is het eerste bedrijf dat gevestigd is op Blue Gate Antwerp.

Toekomstbeeld
Bedrijven tonen veel interesse in Blue Gate Antwerp. De onderhandelingen over een publiekprivate samenwerking zitten in een laatste fase. "In februari 2016 valt de definitieve beslissing", zegt Rob Van de Velde, schepen Ruimtelijke Ordening en ondervoorzitter van Blue Gate Antwerp. "Daarna wordt het terrein verder gesaneerd en wordt de infrastructuur aangelegd. In 2017 kunnen de eerste bedrijven zich naast Bexco vestigen." "Als alle bedrijven op Blue Gate Antwerp in 2017 van start zijn gegaan, zal er aan deze kade 1,5 miljoen ton goederen per jaar worden geladen en gelost”, vult Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder van W&Z aan.

Antwerpse Scheldekaaien
Door het aandeel van W&Z in de werken aan de kaaimuur wordt Blue Gate Antwerp ook tot het Antwerpse Scheldekaaienproject van het Sigmaplan gerekend. De kade werd op veilige Sigmahoogte gebouwd als bescherming tegen overstromingen. In drie minuten zie je hier de realisatie van de innovatieve en duurzame laad- en loskade.


Klik hier voor de timelapse-video over de bouw van de laad- en loskade Blue Gate Antwerp.
Klik hier voor meer informatie over het Sigmaproject Antwerpse Scheldekaaien.