Op donderdag 27 februari 2014 trekken de vijfde en zesdejaars van de gemeentelijke basisschool te Uitbergen naar Paardeweide – deelproject van de Cluster Kalkense Meersen – om er bomen te planten. “Voor elke boom die verdwijnt vanwege het Sigmaplan, planten we er eentje terug,” aldus Dominiek Decleyre van het ANB.

Het gebied Paardeweide, deelproject van het omvangrijke Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen, telt ongeveer 2,2 hectare bos, vooral populierenaanplantingen. Die zullen hier en daar plaatsmaken voor dijkwerken of natte natuur. Maar voor elke verdwenen boom planten we elders minstens één nieuwe.

750 nieuwe boompjes
Zo’n 750 boompjes vinden op donderdag 27 februari een nieuw onderkomen in Paardeweide. En dat is nodig. “Voor de bomen die we in het kader van het Sigmaplan kapten, planten we op andere, uitgekiende plaatsen nieuwe bomen. Zo blijft de bosoppervlakte in Vlaanderen op peil. Bovendien gaat het vaak om uitheemse en/of oude bossen die we vervangen,” legt Dominiek Decleyre van het ANB uit.

Schermbos met inheemse soorten
In de noordelijke rand van het gebied Paardeweide plaatsen we een schermbos met inheemse bomen en struiken, ter compensatie van het kappen van populieren op andere plaatsen. “In plaats van verspreide populierenbosjes kiezen we in Paardeweide voor grotere bossen die ecologisch waardevoller zijn en bestaan uit inheemse soorten. In het inrichtingsplan is een neutrale bosbalans voorzien. De bomen sluiten aan op een groter bos. In dit geval gaan we eik, meidoorn en boskers planten.”

Hulp
Geen betere helpers dan de plaatselijke lagere schoolkinderen. “We nemen een veertigtal leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool te Uitbergen mee op pad. Door het planten van de boompjes worden ze betrokken bij het natuurcompenserende verhaal van het Sigmaplan.”


Klik hier voor meer informatie over het Sigmaproject Kalkense Meersen.
Klik hier voor de projectnieuwsbrieven over het Sigmaproject Kalkense Meersen.