In de Polders van Kruibeke krijgt zo’n 90 hectare alluviale bossen en kreken een nieuwe inrichting.

Nieuwe habitat voor zeldzame soorten
Het ANB, W&Z, de gemeente Kruibeke en natuurvereniging Kruin werken samen aan het herstel van alluviale bossen en kreken in de Polders van Kruibeke. Zo voelen zeldzame soorten, zoals de bittervoorn, de kleine modderkruiper, de blauwborst, de ijsvogel, het woudaapje en de purperreiger er zich binnenkort weer thuis.

Adequaat natuur- en communicatieplan
Met een aangepast natuur- en bosbeheerplan worden deze habitats verder ontwikkeld en beheerd. We bekijken ook hoe we de bossen toegankelijker kunnen maken zonder de natuurwaarden te verstoren. Met wervende communicatie- en participatieacties willen we bovendien het maatschappelijke draagvlak voor het gebied verder uitbouwen.
Het Life+ project SCALLUVIA loopt van september 2013 tot september 2017.

Meer info:
Veerle Campens projectcoördinator van SCALLUVIA
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

09/276 20 44
veerle.campens@lne.vlaanderen.be


Klik hier voor meer informatie over het Sigmaproject Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.