Afgelopen zomer kregen omwonenden van de Schelde in Gentbrugge en Melle opnieuw te maken met knijten. De knijtenproblematiek bestaat er al geruime tijd. Vlaams waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv zoekt samen met de stad Gent naar oplossingen voor het probleem. Een van de mogelijke maatregelen is het bovendebiet (bovenstroming) in de Scheldemeander herstellen. Nog voor het eind van het jaar zet de Vlaamse Waterweg nv daarom twee kokers in de stuw in Gentbrugge open. Het effect van die maatregel op het knijtenprobleem zal gemonitord worden.

Een van de oorzaken van de knijtenproblematiek is de aanzanding van de Schelde. Dat komt door het wegvallen van de natuurlijke stroming. De aanzanding houdt bovendien een veiligheidsrisico in. Aanzanding en begroeiing zorgen er immers voor dat de afvoer van het water uit zijwaterlopen naar de Schelde bemoeilijkt wordt. Met het Sigmaproject Scheldemeander Gent-Wetteren en de bouw van een constructie in Heusden wil de Vlaamse Waterweg nv op termijn opnieuw een vlotte afvoer van het water bewerkstelligen en de getijdennatuur herstellen. Een bijkomend voordeel van deze ingrepen is dat de knijtenoverlast aangepakt kan worden. Maar ook op korte termijn nemen we al maatregelen om het knijtenprobleem te verhelpen.

Twee kokers zorgen voor meer bovenstroming

Knijten gedijen goed in vers slib. De Scheldemeander in de huidige toestand, die verzand is, voldoet aan deze voorwaarden en geeft knijten tijdens warme periodes vrij spel. Om een knijtenplaag te vermijden moeten we ervoor zorgen dat de knijtenlarven tijdig sterven en moeten we de slikken droog of volledig nat leggen. Zo zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk vers slib is, waarin ze hun eitjes leggen. Een mogelijke oplossing is om meer bovendebiet toe te laten op de Scheldemeander. Dat zal leiden tot de ontwikkeling van een geul, waardoor het verse slib sneller kan uitdrogen.

Michaël De Beukelaer-Dossche, projectingenieur bij De Vlaamse Waterweg nv: “We zetten twee kokers in de stuw open om meer bovenstroming in de Scheldemeander te creëren. Een eerste koker werd al opengezet op 19 december, een tweede volgt komende week. Voor het einde van het jaar zullen beide kokers openstaan en meer stroming in de Scheldemeander mogelijk maken. Bij elk laagwater stroomt er water door de kokers, van de binnenstad richting Gentbrugge en Melle. Het debiet in de Scheldemeander is wel erg afhankelijk van de waterstand op de waterlopen in de Gentse binnenstad, die in verbinding staan met de Scheldemeander. Als het water daar laag staat, zal ook het effect in de Scheldemeander niet zo zichtbaar zijn. We hopen op geulvorming in het slib van de meander in de volgende maanden. De effecten van deze nieuwe geul zullen we volgend jaar in detail opvolgen.”

Astrid De Bruycker, schepen voor Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen bij Stad Gent: “We nemen de klachten rond de knijtenoverlast ernstig. We hebben daarom afgelopen zomer alle betrokkenen, inclusief buurtbewoners, samengebracht om tot gedragen acties en oplossingen te komen. Het instellen van het bovendebiet past binnen die aanpak.”

Op lange termijn zullen de ingrepen van het Sigmaproject Scheldemeander Gent-Wetteren een oplossing bieden. De procedure van het ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) heeft vertraging opgelopen, waardoor het project voorlopig niet uitgevoerd kan worden. In afwachting van een beslissing van de Vlaamse Regering over het dossier, nemen we deze tijdelijke maatregelen.