Met het milieueffectrapport of MER gaan we de impact na van de inrichtingsplannen van het Sigmaproject Cluster Bornem op mens en milieu. Maar eerst krijgen omwonenden de kans om hun mening over dat MER te delen via een kennisgevingsnota.

Vooraleer de inrichting van Cluster Bornem kan starten, moet de impact ervan op de omgeving helemaal duidelijk zijn. Aan de Schelde tussen Bornem en Temse richten Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) drie gebieden in. In Oudbroek-Schellandpolder komt een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG). Groot Schoor en Stort van het Buitenland worden ontpolderd zodat zeldzame zoetwaterslikken en -schorren er zich kunnen ontwikkelen. Tussen de drie deelgebieden in wordt de bestaande Scheldedijk lokaal verhoogd.

Cluster Bornem zal zo bijdragen aan de overstromingsveiligheid in de regio én de ontwikkeling van kwetsbare rivier- en getijdennatuur.

Om de impact van het huidige inrichtingsplan op mens en milieu correct in te schatten, maken W&Z en het ANB een MER op. Zo’n MER is noodzakelijk om de nodige bestemmingswijzigingen te realiseren en daarna de vergunningen voor de inrichtingswerken aan te vragen. Over het MER werd een kennisgevingsnota opgesteld, die het plan beschrijft en de manier waarop de milieueffecten zullen worden onderzocht.

Van vrijdag 1 april tot en met zaterdag 30 april 2016 kunnen omwonenden suggesties of opmerkingen geven bij de kennisgevingsnota over het MER Cluster Bornem. Die nota ligt dertig dagen ter inzage in de gemeentehuizen van Bornem, Temse en Kruibeke.


Meer info over het MER en de kennisgevingsnota voor Cluster Bornem vind je in de laatste nieuwsbrief.