In Vlassenbroek, bij Dendermonde, werken we aan een gecontroleerd overstromingsgebied dat meteen ook voor 240 hectare aan prachtige natuur zal zorgen. Door het gebied op te splitsen in een noordelijk en een zuidelijk deel zullen er twee verschillende types riviernatuur tot ontwikkeling komen. De ringdijk rond het noordelijke deel is ondertussen klaar. Aan de dijk rond het zuidelijke deel werken we nog tot eind 2020.

De twee ringdijken zullen ervoor zorgen dat het water niet verder komt dan het overstromingsgebied wanneer de Schelde bij noodweer overstroomt. We werken de dijken af met een jaagpad, zodat je er met de fiets of te voet kan komen genieten van het prachtige uitzicht. De noordelijke ringdijk kan je nu al komen verkennen, al is er nog wel even werk aan dat uitzicht – de ontwikkeling van getijdennatuur is een traag proces.

De nodige voorbereidingen

Het komende jaar starten we met de bouw van sluizen in de overloopdijk langs de Schelde. Die zullen het stormwater weer naar de rivier leiden zodra het waterpeil daar gezakt is. In het noorden van Vlassenbroek komt er een gecombineerde in- en uitwateringssluis. Die zal elke dag rivierwater laten binnen- en buitenstromen, op het ritme van eb en vloed. Het water zal hier slikken en schorren boetseren, die na verloop van tijd wilgenvloedbossen en rietland zullen herbergen – typische getijdennatuur. In het zuiden creëren we een andere vorm van riviernatuur: wetland. Denk maar aan moerasbossen en open water.

Om de ontwikkeling van die waardevolle natuur alle kansen te geven, treffen we nu alvast voorbereidingen in het hele gebied. We dekken een oude stortplaats veilig af en ruimen de zandstock op waarmee de dijken aangelegd werden.

Hengelen en bouwen

Door de aanleg van het overstromingsgebied moesten enkele visvijvers en de lokalen van de scouts van Baasrode verhuizen naar een locatie net buiten de ringdijk in de buurt van Broekkant. De scouts zijn er ondertussen gestart met de bouw van hun nieuwe lokalen. De nieuwe visvijvers werden begin dit jaar al in gebruik genomen.

Meer weten? Lees onze nieuwsbrief of kom de werf verkennen op zondag 1 december.

Ben je graag meteen op de hoogte over de werken in dit gebied? Schrijf je dan in voor onze online nieuwsbrief.