In september start het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in Weymeerbroek (Waasmunster) met de voorbereidingen van de natuurmaatregelen in het kader van het Sigmaplan. De oorspronkelijke, bloemrijke graslanden worden er in ere hersteld.

Vanaf half september worden in het Weymeerbroek in Waasmunster populieren geveld. In de plaats komt een open landschap, bezaaid met bloemrijke graslanden. Over enkele jaren kan je in dat prachtige gebied naar hartenlust wandelen. Maar eerst moet er opnieuw plaats gemaakt worden voor dit oorspronkelijke natuurtype.

Open landschap
Elias Verbanck, projectleider bij het ANB: “Van oudsher bepalen open en weidse, bloemrijke graslanden het landschap in de Durmevallei. De laatste decennia palmden populieren echter heel wat ruimte in. Omwille van de houtopbrengst werd die snelgroeiende boom veel aangeplant in het gebied. Hierdoor gingen de waardevolle graslanden – en de vele soorten van open ruimtes die ze herbergen – verloren. Omdat de populier zo hoog wordt, vaak tot meer dan twintig meter, staat hij het open landschap – letterlijk – in de weg. Weidevogels voelen er zich niet meer thuis. Het Sigmaplan werkt daarom aan het herstel van dat meersenlandschap in de Durmevallei. Ontbossing is op sommige plaatsen dus nodig om de natuurdoelstellingen te bereiken.”

De populieren in Weymeerbroek zijn er bovendien vaak slecht aan toe. Na de kappingen zal een freesmachine de overblijvende boomstobben uit de grond verwijderen. Daardoor kan het grasland later vlot machinaal gemaaid worden. In het najaar van 2012 of in het voorjaar van 2013 worden percelen opnieuw met gras ingezaaid. Andere grassen en planten uit de omgeving zullen in die grasmat spontaan kiemen en groeien. “Ook het landschap zal er wel bij varen”, benadrukt Elias Verbanck. “Zonder populier wordt het uitzicht meer open, waardoor de oude dijken als cultuurhistorische relicten beter tot hun recht komen.”

Verloren bos wordt goedgemaakt
Bij de werken worden er soms zware machines ingezet. Op het eerste gezicht gaan ze daarbij zeer drastisch te werk. Bomen worden neergehaald en de bodem wordt omgewoeld. Dat is echter noodzakelijk om in het Weymeerbroek het terrein te herstellen. Na de techniek is het de beurt aan de natuur om opnieuw bloemrijke graslanden tevoorschijn te toveren. Al krijgt ze daarbij een duwtje in de rug. “Door het gebied op een uitgekiende manier te maaien, helpen we de natuur een handje”, vervolgt Elias Verbanck. “Zo wordt dat gebied opnieuw een paradijs voor vlinders en vogels, zoals de veldleeuwerik, graspieper, zomertaling en slobeend.”

De bomen en bosjes die in Weymeerbroek plaats moeten maken, krijgen op een andere plaats een nieuwe stek. Zo worden er in het Parkbos van Gent nieuwe bomen geplant.


Klik hier voor meer informatie over het project Durmevallei