De laatste jaren hebben heel wat riet- en moerasvogels zich gevestigd in de Polders van Kruibeke. Ook tal van vissen vonden hun weg naar de kreken in de Polders.

De sprinkhaanzanger, het woudaapje, de snor … Verschillende vogelsoorten maken hun nest in het Sigmagebied Polders van Kruibeke, het grootste gecontroleerd overstromingsgebied van Vlaanderen, op het grondgebied van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Met het LIFE+-project Scalluvia werken we daar aan natuurherstel, samen met de gemeente Kruibeke en de lokale natuurvereniging Kruin. Op die manier proberen we een ideale thuis te creëren voor vogels zoals het schuwe woudaapje – een kleine reigersoort – en de blauwborst, een indrukwekkende zangvogel (zie foto).

Verdrievoudigd

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek houdt bij hoe de fauna en flora in het natuurgebied evolueren. En het gaat de goede richting uit. Waar in 2007 zo’n veertig paar blauwborsten in Kruibeke hun nest hadden, was hun aantal in 2017 bijna verdrievoudigd. Dat is te danken aan het herstel van de moerassige elzenbroekbossen, de ideale biotoop voor de zangvogel.

Ook rietgorzen, rietzangers en sprinkhaanzangers doken de laatste jaren op. Maar ook zeldzamere vogels, zoals de woudaap en de snor, die tussen het riet leven. De bruine kiekendief, een roofvogel die zijn leefgebied ziet krimpen, wordt elk jaar gespot, maar broedt niet altijd in het gebied.

Visvriendelijke stuw

De maatregelen in het kader van Scalluvia hebben ook een positief effect op het aantal vissen in Kruibeke. Op één jaar tijd is het aantal vissoorten met de helft toegenomen. Aan de visvriendelijke stuw in Bazel controleren leden van natuurvereniging Kruin hoeveel en welke vissen er voorbijkomen. “We monitoren welke vissen vanuit de Schelde naar de Kruibeekse wateren trekken”, vertelt ondervoorzitter Gilbert Smet aan TV OOST. “De meeste soorten die we tellen zijn de rietvoorn, blankvoorn, kolblei, brasem en baars. De laatste jaren migreren er meer soorten vanuit de Schelde naar het poldergebied. Daar zetten ze hun eitjes af, waardoor het visbestand aangroeit.”