Hoe kunnen we baggerspecie die ontstaat bij het onderhoud van waterwegen en havens een tweede leven geven? Waterwegen en Zeekanaal NV gaat hiervoor nieuwe oplossingen uitdenken, samen met partners uit Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dat gebeurt onder de vlag van USAR (Using Sediments As a Resource), een nieuw Europees project dat op woensdag 15 juni het officiële startsein krijgt in Rijsel.

In het kader van USAR zoeken vijf instellingen uit de vier landen rond de Noordzee samen uit hoe ze meer kunnen halen uit de baggerspecie die onstaat bij het onderhoud van waterwegen en havens: het hergebruiken als grondstof, bijvoorbeeld. Naast het Nederlandse Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Britse Westcountry Rivers Trust en Brightlingsea Harbour Commissioners en de Franse Ecole des Mines de Douai neemt Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) deel aan het project.

Circulaire economie
Als beheerder van een uitgebreid netwerk van waterwegen in Vlaanderen wordt W&Z geconfronteerd met grote hoeveelheden baggerspecie. Daarvoor wil het kostenefficiënte en duurzame oplossingen uitwerken. Zo kan baggerspecie bijvoorbeeld een nuttige toepassing krijgen als bouwstof bij het uitvoeren van dijkwerken en de aanleg van overstromingsgebieden in het kader van het Sigmaplan. Door de specie te hergebruiken, zijn er minder primaire grondstoffen nodig, zoals klei en zand. W&Z wenst op die manier een steentje bij te dragen aan de circulaire economie in Vlaanderen.

De partners van USAR richten zich op het hergebruik van zowel niet-verontreinigd als verontreinigd sediment. Vooral wat dat laatste betreft is er nog veel vooruitgang te boeken. USAR wil hiervoor nieuwe technieken ontwikkelen of bestaande technieken verfijnen.

Twee zeeën
USAR krijgt steun van Interreg 2 Zeeën 2014-2020. Dat is een Europees Territoriaal Samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het wordt meegefinancierd door EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Het programma wil een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied ontwikkelen. Het programmagebied strekt zich uit over de kustregio’s langs de zuidelijke Noordzee en het Kanaal.

Vier van de USAR-partners smeedden al een sterk samenwerkingsverband tijdens het Interreg-project PRISMA (Promoting Integrated Sediment Management, 2011-2014). Toen zette W&Z in Dendermonde een succesvol proefproject op, waarbij een innovatieve en kostenefficiënte methode ontwikkeld werd om baggerspecie afkomstig van onderhoudsbaggerwerken nuttig te gebruiken bij de bouw van een dijk in het kader van het Sigmaplan.

Startconferentie
Op woensdag 15 juni vindt de startconferentie van USAR plaats onder de koepel van AQUACITY/ENVIRONORD (www.salon-aquacity.com) in Lille, een vakbeurs en congres die volledig gewijd zijn aan de watersector. Inschrijven kan hier.

 


Meer informatie over USAR vind je op www.sigmaplan.be/usar.