De heiwerken in de zone Nieuw Zuid van het Antwerpse Scheldekaaienproject leggen we twee weken lang stil. Het plaatsen van stalen wanden is een ingrijpend karwei, met mogelijke trillings- en geluidshinder voor omwonenden. Vanaf maandag 9 januari proberen we deze heiwerken zo snel mogelijk af te ronden.

Aan de Ledeganckkaai wordt de historische kaaimuur om veiligheidsredenen afgebroken en vervangen. In een eerste van 5 deelzones van Nieuw Zuid zijn de meest ingrijpende werken achter de rug: het heien van stalen wanden voor de bouwput, de afbraak van de oude muur en het plaatsen van een stalen geraamte voor de nieuwe kaaimuur. De bouwput vullen we nu laag per laag op. Nadien kleden we de muur opnieuw aan, met het authentieke uitzicht als einddoel.

Tril- en klopwerk

Sinds begin november 2016 voert Waterwegen en Zeekanaal NV heiwerken uit in twee nieuwe deelzones van Nieuw Zuid. De methode is onveranderd. Eerste stap is het plaatsen van gigantische wanden – 37 meter diep – om de bouwput rond de kaaimuur te beschermen. Zo’n wand is een aaneenschakeling van stalen buispalen en damplanken, die we aan de hand van zware apparatuur in de ondergrond trillen of kloppen (‘heien’).

Het leeuwendeel van deze heiwerken is intussen achter de rug. Tot en met 8 januari lassen we een pauze in. Wat nog rest is het plaatsen van een tiental damplanken. We hervatten de heiwerken op maandag 9 januari, om ze nog voor het eind van de maand te kunnen afronden.

Hinder

De voorbij weken gingen de heiwerken op Nieuw Zuid onvermijdelijk met geluidshinder gepaard. Ook konden omwonenden trillingen ondervinden. We wensen de Antwerpenaren andermaal te bedanken voor hun geduld.

PS: We wensen je alvast een zalig kerstfeest en onze beste wensen voor 2017!


Meer info over het Antwerpse Scheldekaaienproject vind je hier.