Tegen 2023 zal Wal-Zwijn een volwaardig overstromingsgebied zijn met typische riviernatuur en een ringdijk van hergebruikt zand. Door de Schelde ruimte te geven om te overstromen, houden de inwoners van Hamme de voeten droog. Langs de Schelde in Hamme brengen we alles in gereedheid om van Wal-Zwijn een gecontroleerd overstromingsgebied te maken.

Dit voorjaar gaan we verder met de aanleg van een ringdijk rond de drie deelgebieden Grote Wal, Kleine Wal en Zwijn. Die dijk zal het water tegenhouden dat het overstromingsgebied binnenkomt bij extreem hoge waterstanden op de Schelde. Zo beschermt hij de achterliggende woonkernen tegen wateroverlast.

Tegelijk ontpolderen we het vierde deelgebied Groot Schoor, zodat de Schelde meer ruimte krijgt om te stromen. Door het spel van eb en vloed verandert de polder (in een ver verleden nog een typisch schorrengebied) opnieuw in waardevolle zoetwatergetijdennatuur.

Lees meer over de plannen in onze nieuwsbrief!