Weidevogelnesten zijn kwetsbaar omdat de nesten open op de grond liggen. Als eieren en kuikens van weidevogels worden opgegeten door roofdieren, is er sprake van predatie. Dat doen bijvoorbeeld vossen, steenmarters, maar ook katten en honden.

In de Kalkense Meersen loopt een onderzoek naar de predatiedruk op de weidevogels. De focus ligt op de kleine en daardoor kwetsbare gruttopopulatie. We plaatsten een aantal wildcamera’s om grondpredatoren op heterdaad te betrappen.  Indien we een toename van grondpredatoren vaststellen, kunnen we maatregelen nemen om het leefgebied van de weidevogels te verbeteren. Het bestrijden van predatoren begint bij maatregelen zoals predatoren weren, bijvoorbeeld met tijdelijke rasters. Deze maatregelen zijn vaak duur, daarom willen we de druk eerst in kaart brengen.

De wildcamera's staan op locaties die niet toegankelijk zijn voor bezoekers, op eigendommen van het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt of De Vlaamse Waterweg nv.

 wildcamera

Foto copyright grutto's: Wouter Cardoen