In oktober 2018 start De Vlaamse Waterweg nv met de omvorming van de Nederlandse Hedwigepolder tot een nuttig getijdennatuurgebied. Wat staat er de komende maanden te gebeuren? Welke plannen zitten in de pijplijn? Ontdek het in onze laatste nieuwsbrief.

Begin dit jaar was de kogel door de kerk: de Nederlandse Hoge Raad, het hoogste Nederlandse gerechtsorgaan, besliste dat de Nederlandse overheid mag starten met de ontpoldering van de Zeeuwse Hedwigepolder. In 2005 hebben Nederland en België afgesproken om de Hedwigepolder (in Hulst) en de Vlaamse Prosperpolder (in Beveren) aan te sluiten bij het Verdronken Land van Saeftinghe. Samen zullen de gebieden een grensoverschrijdend natuurpark vormen: het Grenspark Groot-Saeftinghe. Daarvoor moeten beide polders ontpolderd worden: de dijken worden doorgestoken om de Westerschelde meer ruimte te geven, waardoor de kans op wateroverlast vermindert. Bovendien zullen er in het ontpolderde gebied zeldzame slikken en schorren ontstaan.

Voorbereidingen treffen

In de Prosperpolder zijn de werken al achter de rug. De ontpoldering van de Hedwigepolder zal vermoedelijk in 2022 helemaal rond zijn. De inrichtingswerken, die gefinancierd en uitgevoerd worden door De Vlaamse Waterweg nv, gaan in oktober 2018 van start. Dat betekent dat er voor de 8 betrokken partners momenteel heel wat voorbereiding op het programma staat. In onze laatste nieuwsbrief laat de provincie Zeeland haar licht schijnen over de komende maanden, maar evengoed over alle bruisende plannen voor de toekomst. Of wat dacht je van een unieke panoramaheuvel aan de Schelde of natuurhuisjes in het gebied?

Meer weten? Lees hier verder.