Op zondag 7 juli is iedereen vanaf 14 uur welkom op het openingsfeest Scheldekaaien. Dan opent een nieuw stuk heraangelegde kaaivlakte in het deelgebied Sint-Andries en Zuid, tussen de Scheldestraat en de Namenstraat. 1 kilometer van de Scheldekaaien wordt zo aan de Antwerpenaar teruggegeven.

Het masterplan Scheldekaaien telt zeven deelgebieden. Sint-Andries en Zuid is daar één van. Met de werken op Sint-Andries en Zuid werd het startschot gegeven voor een titanenwerk. In totaal moet immers een zone van zo’n 7 kilometer kaaien aangepakt worden. In elk van die kaaizones wordt een oplossing op maat gemaakt om de historische kaaimuur te stabiliseren, de waterkering hoger én aantrekkelijker te maken en de publieke ruimte een nieuw gezicht te geven. Sint-Andries en Zuid is de eerste zone in de stad waar die 3 pijlers nu gerealiseerd zijn. De Vlaamse Waterweg nv, de stad Antwerpen en AG VESPA  werken hiervoor nauw samen.

Openingsfeest

Op zondag 7 juli wordt een groot openingsfeest georganiseerd. Vanaf 14 uur kan iedereen gratis komen genieten van de nieuwe publieke ruimte. Het domein zal feestelijk en kleurrijk ingedeeld worden in 3 zones: creatie, muziek en sport.

In elke zone vinden diverse activiteiten plaats voor zowel jong als oud:

  • Sport workshops streetsoccer, kubb, frisbee, go-carts, panna, airtrack
  • Minifestival gepresenteerd door Halve Neuro
  • Café Chantant gepresenteerd door Captain’s Table Sint-Andries
  • Workshops en theater door Stormkop
  • Vliegers knutselen met vliegeraar Bert Maetens
  • Fanfare ’t AKKOORD
  • Vertellingen door Antwerp Ghostwalk
  • Rommelmarkt | foodtrucks | bar

1 kilometer nieuwe publieke ruimte langs de Schelde

In augustus 2014 startten de werken voor de stabilisatie van de historische kaaimuur op de Scheldekaaien, ter hoogte van Sint-Andries en Zuid: een gebied van 1 kilometer tussen de Scheldestraat en de Namenstraat. Het was meteen de allereerste zone langs de Scheldekaaien waar deze grootscheepse stabilisatiewerken van start gingen. Na de stabilisatiewerken volgden in augustus 2017 de werken voor de heraanleg van de publieke ruimte. De waterkering werd verhoogd en geïntegreerd in het nieuwe openbaar domein, dat nu volledig afgewerkt is.

De waterkering verdeelt de kaaien in een droge stadszijde en een overstroombare rivierzijde. De droge zijde en de natte zijde onderscheiden zich van elkaar in uitzicht, materialen en gebruik. De zone achter het historisch havenhekwerk, dat behouden en gerestaureerd werd, is volledig heraangelegd. Langs stadszijde is een lineair park aangelegd met een dijk, een speeltuin, een hondenloopzone, en een was- en overslagplaats voor veegwagens ter hoogte van de Namenstraat

Aan de overstroombare rivierzijde behoudt de open ruimte haar maritiem karakter, onder meer door het hergebruik van de bestaande kasseien. De aanwezige kraansporen zijn bewaard en grote zeeschepen kunnen blijven aanmeren aan de bolders langs de blauwe steen.  Er werd een plein/strand met een hellend vlak gerealiseerd ter hoogte van de Zuidersluis zodat iedereen dicht bij het water kan komen. Deze zijde kan bij hoge waterstanden nog steeds onder water komen te staan en zal zo soms bij de stad horen en soms bij de Schelde.

Proeftuin

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv: “Sint-Andries en Zuid was een proeftuin. We ontwikkelden een stabilisatieconcept waarbij de historische kaaimuur behouden blijft, maar waarbij we de druk erop volledig wegnemen door  in de richting van de stad - een diepwand, of ‘nieuwe kaaimuur’ te bouwen, en tussen beide constructies een holle ruimte uit te graven. De Vlaamse Waterweg nv investeerde ongeveer 4,3 miljoen euro per 100 meter gestabiliseerde kaaimuur, hetgeen voor deze zone ruim 30 miljoen euro betekent.”

“De inzichten die we hier opdeden, namen we zo goed mogelijk mee voor de werken aan de andere kaaizones”, gaat hij verder. “Op de werf van het Loodswezengebouw en het Bonapartedokpassen we de methode van Sint-Andries en Zuid bijvoorbeeld toe in een licht aangepaste versie. Naast ons ligt bovendien een overblijvende deel van Sint-Andries en Zuid te wachten. Ook tussen de Scheldestraat en het Zuiderterras moeten de historische kaaimuur, de waterkering en het openbaar domein de komende jaren nog aangepakt worden.”

Bescherming tegen overstromingen 

Chris Danckaerts: “Deze stabilisatiewerken gebeuren in het kader van het Sigmaplan, dat bedoeld is om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde. Om die overstromingen te vermijden, nemen we ook de waterkering onder handen. Het bestaande betonnen muurtjewerd hier al vervangen door een nieuwe, hogere waterkering. Die neemt afwisselend het uitzicht van een dijk, muur en mobiele poort aan. De aanleg van een dijk in een stedelijke context, is een primeur, uniek in de wereld. Om de net aangelegde waterkering te kunnen realiseren, trok De Vlaamse Waterweg nv een budget van 2 miljoen euro uit.”

Bekijk het filmpje dat de transformatie van de kaaizone – vanaf de afbraak van de historische hangars tot de afwerking van het openbaar domein in beeld brengt – hier.

Meer info vind je hier. Volg ons ook op sociale media.