De Durmevallei heeft regelmatig te kampen met wateroverlast. Om dat in de toekomst te vermijden, nemen we nu al maatregelen op verschillende plekken langs de rivier. Binnenkort starten ook de werken in het gebied Potpolder IV in Waasmunster.

De nabije omgeving van Potpolder IV in Waasmunster, tussen de E17 en de Durme, krijgt regelmatig te maken met waterellende. Al in de jaren 40 en 50 werd hier een zogenaamde potpolder aangelegd, bedoeld om overtollig water op te vangen. Die potpolder en de dijken errond voldoen echter niet meer aan de huidige normen van het Sigmaplan. Het pompstation in de potpolder, dat zorgt voor de afwatering van de Lokerenbeek naar de Beneden-Durme, is ook niet meer toereikend – met alle gevolgen van dien voor de omgeving. Daarom zullen we dit gebied een make-over geven. We vormen het om tot een volwaardig gecontroleerd overstromingsgebied en bouwen nieuwe pompstations.

Openbaar onderzoek

Tot en met 29 september 2018 loopt er een openbaar onderzoek in het kader van de renovatie van Potpolder IV. Tijdens dat openbaar onderzoek krijgen geïnteresseerden de kans om zich uitgebreid te informeren over de plannen. Op de website van de gemeente Waasmunster kan je de volgende documenten raadplegen:

  • het voorlopig besluit van de gedelegeerd bestuurder van 20 augustus 2018 betreffende de renovatie van Potpolder IV,
  • het onteigeningsplan C4/9176 met een tabel der innemingen,
  • projectnota met projectplan.

Het voorlopig onteigeningsbesluit met alle bijlagen wordt ook ter inzage gelegd in het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening, Vierschaar 1, 9250 Waasmunster. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan je eventuele bezwaren en opmerkingen formuleren. Meer info op de website van de gemeente.

Benieuwd hoe we de renovatie van Potpolder IV gaan aanpakken en hoe het gebied er in de toekomst zal uitzien? Je leest het in onze nieuwsbrief.