Vanaf maandag 7 november 2016 versnelt Waterwegen en Zeekanaal NV de werken aan de kaaimuur van Nieuw Zuid. In de eerste deelzone vullen we de bouwput achter de nieuwe kaaimuur laag per laag op. Tegelijk vatten we dit najaar de vernieuwingswerken aan in twee aangrenzende zones. Ook daar moet de oude kaaimuur immers worden vervangen. Eerste punt op de planning: het ‘heien’ van stalen wanden om de bouwput te beschermen. Hierbij verwachten we geluids- en trillingshinder.

Gezien de kaaimuur van Nieuw Zuid om veiligheidsredenen niet behouden kon blijven, wordt de muur in vijf deelzones afgebroken en vervangen door een muur met een stalen geraamte. In zone 1 (zie kaart) bouwde Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) deze zomer het geraamte op van een nieuwe, stabiele kaaimuur. Na het opvullen van een gigantische bouwput wordt deze muur in de eerste helft van 2017 afgewerkt. Intussen gaan de werken reeds van start in zone 2 en 4, die aan weerszijden van de huidige werf (zone 1) liggen. Oorspronkelijk zouden de werken in de volgende deelzones pas in 2017 van start gaan, maar die timing werd bijgestuurd, om de werken aan de kaaimuur in Nieuw Zuid zo snel als mogelijk af te kunnen ronden.

Luidruchtig karwei

“In elk van de vijf zones in Nieuw Zuid starten we op dezelfde manier”, legt projectingenieur Reinhilde Vanhooydonck van W&Z uit. “Zo bouwen we 40 meter achter de kaaimuur een waterkerende stalen wand, die de achterwand vormt van een bouwput van ongeveer 5000 m². Aan de Schelde vormt de oude kaaimuur aanvankelijk nog de voorwand van deze put, maar die ruimt later dan plaats voor een nieuwe stalen wand, die we opnieuw aankleden tot een authentiek uitziende kaaimuur."

De voorbije weken voerde W&Z al voorbereidende werken uit in zones 2 en 4. De eerstvolgende ingreep is het ‘heien’ van de achterwanden. “Zo’n wand is een aaneenschakeling van damplanken. Die slaan we in de ondergrond van de kaaizone. Om voldoende stevigheid te bieden, zullen ook enkele buispalen moeten worden ingeheid. De heiwerken zullen met de nodige geluidshinder gepaard gaan. Dat is jammer genoeg niet te vermijden”, aldus Vanhooydonck.

Hinder voor omwonenden

Omwonenden zullen mogelijk trillings- en geluidshinder ondervinden door de heiwerken in zones 2 en 4. Veel hangt af van woon- of werkplaats en onvoorspelbare factoren zoals de windrichting.

We voorzien dat de heiwerken in beide zones op maandag 7 november van start gaan en ongeveer 11 weken zullen duren, tot eind januari 2017. Op weekdagen werkt de aannemer van 6.30 tot 20.30 uur. In het weekend en op feestdagen wordt er niet gewerkt.