In 2014 gingen de grootscheepse stabilisatiewerken in Sint-Andries en Zuid van start. Dat was het startschot voor een grondige make-over van de kaaizone. 5 jaar later, in 2019, was een eerste deel van deze zone volledig afgewerkt. Dat het een fraai staaltje (ingenieurs)kunst betreft, wisten we al langer. Dat wordt alleen maar bevestigd door de nominatie van het project voor de Prijs Publieke Ruimte 2020!   

De vernieuwde Scheldekaaien ter hoogte van Sint-Andries en Zuid zijn genomineerd voor de prestigieuze Prijs Publieke Ruimte 2020. Bovendien maakt het project ook nog eens kans op de Publieksprijs. Vanaf vandaag tot en met 16 maart, 12 uur, kan iedereen stemmen op dit project via deze website.

Overstromen en flaneren

In augustus 2014 startten de werken voor de stabilisatie van de historische kaaimuur ter hoogte van Sint-Andries en Zuid: een gebied van 1 kilometer tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat. Het was meteen de allereerste zone langs de Scheldekaaien waar deze grootscheepse stabilisatiewerken van start gingen. Na de stabilisatiewerken volgden in augustus 2017 de werken voor de heraanleg van de publieke ruimte. De waterkering werd verhoogd en geïntegreerd in het nieuwe openbaar domein, dat begin juli 2019 feestelijk opende.

De stabilisatiewerken aan de historische kaaimuur

De waterkering neemt een verschillende uitzicht aan: nu eens een betonnen muur, dan weer een dijk of mobiele poort. Ze verdeelt de kaaien in een droge stadszijde en een overstroombare rivierzijde. De droge zijde en de natte zijde onderscheiden zich van elkaar in uitzicht, materialen en gebruik. Langs stadszijde is een park aangelegd met een speeltuin, een hondenloopzone, en een was- en overslagplaats voor veegwagens ter hoogte van de Namenstraat. Aan de overstroombare rivierzijde behoudt de open ruimte haar maritiem karakter, onder meer door het hergebruik van de bestaande kasseien. Deze zijde kan bij hoge waterstanden, zoals het stormtij van maandag 10 en dinsdag 11 februari, nog steeds onder water komen te staan en mag overstromen.

Openingsfeest Sint-Andries en Zuid juli 2019 © Sandra van Watermeulen

De speeltuin op Sint-Andries en Zuid © Bart Gosselin

Prijs Publieke Ruimte

Met deze prijs moedigt Infopunt Publieke Ruimte opdrachtgevers aan om werk te maken van kwalitatieve en duurzame publieke ruimten en aangename leefomgevingen. De uitreiking van de Prijs Publieke Ruimte 2020 en de Publieksprijs Publieke Ruimte 2020 vindt plaats op 17 maart tijdens het Congres en Forum Publieke Ruimte in het ICC, Gent.

Deel van een grote geheel  

De aanpak in Sint-Andries en Zuid - en in het volledige Scheldekaaienproject - is drieledig: we stabiliseerden de historische instabiele kaaimuur, verhoogden de waterkering en integreerden die in een heraangelegd openbaar domein. Deze werken kaderen binnen het Masterplan Scheldekaaien, en worden uitgevoerd in samenwerking met AG VESPA en stad Antwerpen. Het masterplan Scheldekaaien telt zeven deelgebieden. Sint-Andries en Zuid is daar één van. In totaal wordt een zone van zo’n 7 kilometer kaaien aangepakt.

Nog werk aan de winkel

In een volgende fase wordt ook het overblijvende deel van Sint-Andries en Zuid, het gebied tussen de Goedehoopstraat tot het Zuiderterras, heraangelegd. De stabilisatiewerken zijn recent gestart in dit deelgebied, daarna kan de heraanleg van het openbaar domein beginnen. Het park en de open ruimte langs het water worden dan verder doorgetrokken en voorzien van sportvelden, een tweede speeltuin en een tweede hondenloopzone.

Meer info over het Scheldekaaienproject vind je in onze recente nieuwsbrief en op onze website.