Aan een van de mooiste rivierbochten van het Scheldeland richten we het overstromingsgebied Vlassenbroek in. Dat moet de omgeving van Dendermonde beschermen tegen hoge waterpeilen van de Schelde. Bovendien wordt Vlassenbroek dankzij slim waterbeheer een nóg fraaier natuurgebied. In een laatste nieuwsbrief blikken we terug en vooruit!  

Zo lees je alles over de inrichtingswerken die we de voorbije jaren uitvoerden, maar krijg je ook een handig overzicht van alles wat nog op stapel staat.

Momenteel worden er ondergrondse gasleidingen verplaatst in het gebied. Na dit nutswerk brengen we alles in gereedheid voor de laatste werken: de aanleg van de zuidelijke ringdijk (die het gebied omringt) en een cluster van twee nieuwe hengelvijvers. Nadien bouwen we een ingenieuze in- en uitwateringssluis aan de Schelde, die ervoor zal zorgen dat het noorden van Vlassenbroek dagelijks bevloeid wordt door het getij. Iedere dag zal er via die sluis een kleine hoeveelheid rivierwater in- en uitstromen. Zo ontstaan daar zeldzame en ecologische waardevolle slikken en schorren.

Maar Vlassenbroek heeft nog veel meer in petto: twee overstromingsgebieden, een ontpoldering, getijdennatuur en wilgenvloedbos... Kom er alles over te weten in onze laatste nieuwsbrief. Die lees je hier!