foto: © André Verstraeten

En toen waren ze nog met zes… Van de tien kandidaten die een dossier indienden om erkend te worden als Nationaal Park in Vlaanderen, stoten er zes door naar de volgende ronde. Rivierpark Scheldevallei is één van hen. Meteen ook de enige overgebleven kandidaat met riviernatuur als natuurlijke troef. Midden 2023 erkent de Vlaamse Regering maximaal vier Nationale Parken met internationale uitstraling.

 

De klemtoon ligt op natuur en biodiversiteit, de unieke belevingswaarde en de erfgoedwaarde. Aan de Schelde zijn de getijden tot 170 km landinwaarts voelbaar met op sommige plaatsen een verschil tussen eb en vloed van wel zes meter. Een getijdennatuur zo diep in het landschap is uniek in Europa

Rivierpark Scheldevallei zet ook volop in op de ontsluiting van het authentieke en typische erfgoed: oude meanders, turfputten, wielen, kastelen, steenbakkerijen, getijdemolens, pittoreske dorpen met waterfronten, nautisch erfgoed… Er valt dus heel wat te ontdekken in de Scheldevallei.

 

De zes geselecteerde kandidaten starten aan een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en een operationeel plan. Elke kandidaat ontvangt daarvoor ook ondersteuning. Op het einde van dit begeleidingstraject is het terug aan de jury.

 

“We gaan keihard werken om in 2023 in de top van die rangschikking te geraken en zo de definitieve erkenning als Nationaal Park binnen te halen. We geloven rotsvast in ons project en we kunnen rekenen op de grote betrokkenheid van een sterke coalitie van lokale overheden, natuurverenigingen, landbouworganisaties en landeigenaars. En misschien nog een extra unieke troef: we zijn de enige overgebleven kandidaat met riviernatuur als natuurlijke troef”, besluit Tom Wezenbeek, coördinator van Rivierpark Scheldevallei.

 

Rivierpark Scheldevalleiis een groot, aaneengesloten openruimtecomplex tussen Gent en Antwerpen dat als uniek groenblauwe lint de verstedelijkte Vlaamse ruit doorkruist. De vallei vervult een belangrijke landschappelijke functie met een aanbod van natuur-, landbouw- en bosgebieden, ankerplaatsen, relictzones en een bovenlokaal uitgeruste recreatieve infrastructuur. De riviervallei is structuurbepalend voor het buitengebied en zeer belangrijk voor de identiteit van de streek. Het gebied heeft daardoor een hoge ecologische en toeristische potentie. Rivierpark Scheldevallei heeft de ambitie om de open ruimte langs de Schelde te beschermen en te versterken tot een samenhangend netwerk.

 

Sigmaplan helpt mee

 

Rivierpark Scheldevallei strekt zich uit over de Polders van Kruibeke, de Durmevallei, de Kalkense Meersen en Donkmeer, Klein-Brabant, Dendermonde en omstreken en de Rupelstreek.

Ook met het Sigmaplan zijn we actief in deze regio. Zo creëerden we al zeldzame riviernatuur in de Polders van Kruibeke, de Durmevallei en de Kalkense Meersen.

 

 

Voor meer info: www.rivierparkscheldevallei.be