Het charmante natuurgebied Dorent, tussen Vilvoorde en Zemst, leent zich perfect voor de ontwikkeling van wetland. Goed nieuws voor de zeldzame grote pimpernel en de kamsalamander. Maar ook voor ons, want wetlands zijn natuurlijke klimaatbuffers.

Het Sigmagebied Dorent beslaat het Dorent-Nelebroek, een natuurgebied van zo’n 90 hectare groot tussen Zemst en Vilvoorde. Het ligt vlak naast de ‘nieuwe’, gekanaliseerde Zenne en wordt doorkruist door grachten, beken en de ‘Oude’ Zenne.

De Dorentse natuur herbergt heel wat unieke, inheemse dieren en planten, zoals de grote pimpernel en de kamsalamander.Eind deze maand starten hier de werken om de rijkdom aan soorten in de natte graslanden van de riviervallei te herstellen. Die natte graslanden of ‘wetlands’ zuigen bij hevige regenval het water op. In droge periodes laten ze het water mondjesmaat opnieuw los. Zoals een spons, dus. Dat maakt hen uitermate geschikt om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

Genieten geblazen!

Dwars door het natuurgebied stroomt de Oude Zenne. Je treft er ook twee oude meanders aan: afgesneden bochten van de rivier. Ook daar nemen we maatregelen om de natuur te herstellen. Het is een waterrijk gebied vol weilanden, akkers en hooiland. Door de grond ‘armer’ te maken, kunnen we het gebied nog aantrekkelijker maken voor de typische inheemse fauna en flora. Daarmee realiseren we Europese natuurdoelen. We zorgen ook voor een netwerk van paden, zodat wandelaars, fietsers en ruiters na de werken hun hartje kunnen ophalen in het gebied.

Nieuwsgierig? Op woensdag 26 juni organiseren we een infowandeling over de werken. Afspraak om 19.30 uur op de hoek van de Rekelstraat, de Dorentstraat en de Daelweg in Zemst. Of lees verder in onze nieuwsbrief!