In en rond de Schelde leven alsmaar meer bevers, zeehonden en finten. “Dat is onder andere te danken aan een betere waterkwaliteit in de Schelde en de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden langs de rivier”, zegt minister van Natuur Joke Schauvliege in Het Laatste Nieuws.

Uit cijfers van het kabinet van minister Schauvliege blijkt dat het aantal zeehonden dat werd waargenomen in en rond de Schelde sinds 2010 is gestegen van acht tot zestig. “Door de betere waterkwaliteit in de Schelde neemt het visbestand toe en dus hebben zeehonden hier voldoende eten”, zegt Joke Schauvliege in Het Laatste Nieuws. Ook de bever doet het goed: vorig jaar werden er 248 bevers gespot in de Scheldevallei. In 2010 werd hun aantal nog geschat op amper twaalf. “Sinds 1848 was de bever uitgestorven in deze regio”, zegt Schauvliege. “Sinds 2000 duikt de soort af en toe weer op. In 2007 bevond de eerste bever in de Scheldevallei zich in de Vlassenbroekse polder. Ondertussen zijn er meer dan twintig plekken in de streek waar de diertjes vertoeven.”

Duwtje in de rug

De Sigmagebieden langs de Schelde, zoals Vlassenbroek in Dendermonde en ook de Polders van Kruibeke, zijn in trek bij bevers. In die gebieden leggen we gecontroleerde overstromingsgebieden aan om Vlaanderen beter te beschermen tegen wateroverlast. Bovendien herstellen we waardevolle riviernatuur, om plant- en diersoorten die het moeilijk hebben een duwtje in de rug te geven. Die aanpak werpt vruchten af. Joke Schauvliege: “Het aantal bevers en zeehonden blijft stijgen. Dat is onder andere te danken aan een betere waterkwaliteit in de Schelde en de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden langs de rivier. Die laten het leven floreren en dat is natuurlijk een goede zaak.”

Vistrap

Die beter waterkwaliteit geeft ook een boost aan het visbestand in de Schelde. Vooral de fint of meivis profiteert ervan. Die vis leeft in de zee, maar plant zich voort in rivieren op plekken onder invloed van eb en vloed. Onder meer door overbevissing en bodemvervuiling kwam de fint bijna niet meer voor in de Schelde. Maar de laatste jaren is hij aan een opmars bezig. Zo wordt de vis gespot in Paardeweide in Berlare, waar we in het kader van het Sigmaplan een overstromingsgebied aanlegden. Via een vistrap kunnen allerhande vissen het rustige gebied bereiken. Het is de ideale plek om te paaien en voor jonge vissen om op te groeien.