Wat doet de Vlaamse overheid om onze regio weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering? Terzake maakte een mooie reportage over het Sigmaplan. De boodschap: we moeten blijven investeren in het Sigmaplan om Vlaanderen ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. De zeespiegel stijgt en als gevolg neemt het risico op overstromingen toe.

Met het Sigmaplan bieden De Vlaamse Waterweg en Natuur en Bos weerwerk. We verhogen en verstevigen de dijken langs de Schelde en haar zijrivieren. We leggen gecontroleerde overstromingsgebieden aan, zoals in de Polders van Kruibeke, met zijn 600 hectare een van onze pronkstukken. We geven de rivieren meer ruimte om te stromen door gebieden te ontpolderen. En in Antwerpen geven we de historische kaaimuur een grondige make-over en verhogen we de waterkering: een indrukwekkend project dat bijna 7 kilometer beslaat.

Nuttige natuur

Bij de aanleg van overstromingsgebieden en ontpolderingen ontstaat nuttige getijdennatuur. Zo temperen de slikken en schorren in een ontpoldering de kracht van het getij en verminderen zo de druk op de dijken. We creëren ook wetland, zoals vochtige graslanden. Bij hevige regenval zuigen die graslanden het water op, om het in periodes van droogte met mondjesmaat los te laten. Een natuurlijke spons, met andere woorden, die van cruciaal belang is tijdens aanhoudende droge periodes zoals afgelopen zomer. Die eigenschap maakt natte graslanden uitermate geschikt om verdroging als gevolg van de klimaatverandering op te vangen.

Bekijk de reportage van Terzake: