Sinds kort is het Sigmaplan een trots lid van het European Rewilding Network. Dat netwerk brengt Europese initiatieven en organisaties samen die werken aan meer ruimte voor wilde natuur. Het doel? Wilde natuur als beschermingsmaatregel op de kaart zetten en het werk van de leden promoten. Daar valt nu dus ook het werk van het Sigmaplan onder.

Internationaal netwerk

Het European Rewilding Network werd opgericht door Rewilding Europe in 2013. Het verenigt Europese initiatieven die meer ruimte willen maken voor wilde natuur. Dankzij dit platform kunnen leden ideeën uitwisselen en leren van elkaar. Rewilding Europe hoopt dat op die manier de principes en praktijken om de natuur terug wilder te maken wijder verspreid en gebruikt zullen worden.

Wilde natuur

Het Sigmaplan is een van de nieuwste leden van het European Rewilding Network. Door de rivieren meer ruimte te geven, herstellen we het ecosysteem van de Schelde. Dat doen we onder meer met de aanleg van wetlands en de ontwikkeling van getijdennatuur. In deze biotopen voelen tal van bijzondere planten en dieren zich thuis. Zo geven we de natuur een stevige boost.

Denk bijvoorbeeld aan de Polders van Kruibeke, met 300 hectare slikken en schorren, 150 hectare weidevogelgebied en 90 hectare alluviale bossen en kreken. In de valleien van de Grote en de Kleine Nete ontwikkelen we dan weer meer dan 1.000 hectare gras- en rietlanden. En in de Demervallei sluiten we 30 meanders terug aan op de Demer. Zo hopen we opnieuw zeldzame gasten, zoals de bever, de roerdomp en de kwartelkoning, aan te trekken.

Wat houdt het lidmaatschap in?

Als lid van het European Rewilding Network zullen we onze kennis en ervaring delen met de andere leden tijdens congressen, opleidingen en bezoeken. We hopen hen ook af en toe te mogen verwelkomen in een van onze vele natuurgebieden. Daarnaast kunnen we ingeschakeld worden om samen met Rewilding Europe, andere leden van het netwerk, wetenschappers en onderzoeksinstituten te werken aan een wetenschappelijke methode om meer ruimte te maken voor wilde natuur. Stuk voor stuk zaken waar we heel erg naar uitkijken.

European Rewilding Network

© Foto: Yves Adams