De renovatie van de Scheldekaaien in Antwerpen is een enorm project dat over een afstand van 7 kilometer gespreid ligt. Het project is opgedeeld in zeven zones, waar we telkens een drieledige aanpak volgen. We zijn nu ongeveer halfweg met de stabilisatie van de historische kaaimuur. Een ideaal moment dus voor een overzicht.

Schipperskwartier en Centrum

De cruiseterminal aan het Zuiderterras verhuist naar een driedelig ponton ter hoogte van Het Steen, dat omgevormd wordt tot toeristisch onthaalcentrum. Omdat de kaaimuur hier nog in vrij goede staat is en cruiseschepen voortaan aan pontons zullen aanmeren, gebruiken we hier minder ingrijpende methodes.

We boren gaten in de stalen caissons die als fundering voor de kaaimuur dienen en injecteren een betonmengsel voor extra stevigheid. De buitenste laag van de kaaimuur vervangen we tot aan de waterlijn met gerecupereerde blauwe steen. Eronder bootsen we de vroegere afwerking na met beton en zullen duikers de oude voegen herstellen. We leggen ook grondankers aan op verschillende dieptes om de kaaimuur stabiel te houden.

We zetten regelmatig duikers in voor de werken aan de historische kaaimuur.

De stabilisatiewerken in deze zone zullen tegen mei 2020 klaar zijn. Begin 2021 zullen het nieuwe ponton en Het Steen klaar zijn om cruiseschepen te ontvangen.

Bonapartedok en Loodswezen

Ter hoogte van het Loodswezengebouw hebben we al een eerste deelzone klaar. We gebruikten hier onze standaardmethode: een holle ruimte in de grond achter de historische kaaimuur met daarachter een stevige diepwand.

In november zijn we gestart aan het Margueriedok, waar de kaaimuur nog voldoende stevig is, maar wel een opfrissing kan gebruiken. We herstellen de voegen, maken de stenen proper en vervangen ze waar nodig. We hebben hier ook het ponton uit het water gehaald voor een opknapbeurt.

Tegen de zomer zijn deze werken klaar en dan rest enkel nog het deel dat tot aan de werf van de nieuwe cruiseterminal loopt. Daar zijn we vanaf begin 2020 tot de zomer van 2021 aan de slag met onze standaardmethode.

Als je benieuwd bent naar de archeologische schatten die we in deze zone blootlegden, kan je hier terecht.

Sint-Andries en Zuid

De eerste helft van deze zone is al helemaal klaar, inclusief de herinrichting door AG VESPA. Op 2 februari starten we aan de kaaien van de Goedehoopstraat tot aan de Vlaanderenstraat. Daar verstevigen we de bodem van de Schelde met breuksteen en asfaltmatten. Daarna passen we onze standaardmethode toe met een holle ruimte en een stevige diepwand.

De vernieuwde kaaien in de zone Sint-Andries en Zuid zijn een echte trekpleister. © ID/ Sandra Van Watermeulen

In de werfzone langs de Schelde zal je niet meer kunnen parkeren, maar de stad Antwerpen maakt nieuwe plaatsen vrij door de huidige busparking aan het Zuiderterras open te stellen voor personenwagens (meer info in de nieuwsbrief). 

Nieuw Zuid

In deze zone hebben we een volledig nieuwe kaaimuur gebouwd. Ondertussen zijn de bouwputten die we daarvoor gegraven hebben alweer opgevuld. We zullen er nu de kaaivlakte nog ophogen en er wat groen aanleggen in afwachting van de definitiever herinrichting. Die zal bestaan uit open groene ruimte waarin een hogeren waterkering verwerkt is en enkele publiek toegankelijke paviljoenen. Je zal hier kunnen wandelen, fietsen, sporten en er zal ook ruimte zijn om evenementen te organiseren.

Droogdokken, Blue Gate, Kattendijksluis en Rijnkaai

In deze zones wordt momenteel niet gewerkt. De zone Kattendijksluis en Rijnkaai pakken we in een latere fase aan. Aan de Droogdokken hebben we de kaaimuur al verstevigd en verhoogd, zodat hij meteen ook dienst doet als waterkering. Op termijn willen we van deze zone een echt Droogdokkenpark maken door een amfitheater te bouwen, een groene dijk aan te leggen en de natuurlijke rivieroever te versterken. Met de Belvédère hebben we hier alvast een mooi uitkijkpunt voorzien.

De Belvédère, een architecturaal pareltje aan de Schelde. © AG VESPA, Hardwin De Wever

Aan het andere uiteinde van de kaaien ligt dan nog het duurzame bedrijventerrein Blue Gate. Daar hebben we een 200 meter lange overslagkade gemaakt op veilige Sigmahoogte, zodat een aparte waterkering niet nodig is. We bekijken hier nog of we die kade verder zullen uitbreiden en hoe we de resterende stukken van de oude kaaimuur zullen opknappen.

Meer info vind je in onze papieren nieuwsbrief.

Wil je graag op de hoogte blijven van dit of andere Sigmaprojecten? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwe digitale nieuwsbrief!

Foto banner: De eerste helft van de Scheldekaaien in de zone Sint-Andries en Zuid is intussen vernieuwd. © Bart Gosselin