Eerder deze maand gingen de stabilisatie- en vernieuwingswerken in de zone Nieuw Zuid van het Scheldekaaienproject officieel van start. Nu is het tijd voor actie. Alvorens de instabiele kaaimuur met een explosie afgebroken kan worden, voert de aannemer op zondag 27 september enkele proefexplosies uit.

Van de zeven zones van het Scheldekaaienproject is de zone van Nieuw Zuid er het slechtst aan toe. De kaaimuur verschuift en kantelt, en metingen tonen aan dat deze muur niet meer in aanmerking komt voor restauratie. Aannemer THV Scheldekaaien zal de oude, instabiele kaaimuur eerst afbreken en vervolgens vervangen door een nieuwe constructie. De historische stijlelementen van de kade, zoals de bolders en de blauwe steen, werden reeds zorgvuldig weggenomen. Deze plaatsen we later terug, zodat er van de stabilisatiewerken achteraf weinig te merken zal zijn.

In samenspraak met experts van de Koninklijke Militaire School (KMS) maakt de aannemer voor de afbraak gebruik van explosieven. De definitieve sloop gebeurt aan de hand van één gecontroleerde explosie, die onder water plaatsvindt.

Voor het zover is, vinden op zondag 27 september enkele proefexplosies plaats op de kaaizone ter hoogte van Nieuw Zuid. Die explosies gebeuren bijna geruisloos achter de kaaimuur met zeer kleine ladingen, en veroorzaken geen schade aan de muur. Ze geven een indicatie van de trillingsimpact, wat nuttig is voor het theoretische model van de definitieve explosie.

De proefexplosies zullen nauwelijks merkbaar zijn, maar er wordt die dag wel een veiligheidsperimeter afgezet. Dit brengt enige verkeers- en parkeerhinder met zich mee. Meer info over deze proefexplosies en de mogelijke hinder lees je in de laatste bewonersbrief voor Nieuw Zuid.