Vlak bij het Eilandje en het MAS, aan de Tavernierkaai en Van Meterenkaai, ligt het Antwerpse Scheldekaaienproject Bonapartedok en Loodswezen. Het eclectische Loodswezengebouw bepaalt hier de skyline. Het bouwwerk dateert van het einde van de 19de eeuw, net als de kaaimuur hier. Omdat de muur ernstige stabiliteitsproblemen vertoont, dringt een grondige renovatie zich op. De werken gaan deze week van start.

Projectingenieur Koen Segher van De Vlaamse Waterweg nv: “We stabiliseren de kaaimuur door verder landinwaarts een nieuwe muur te bouwen, die de krachtwerking op de oude muur overneemt. Op die manier moeten we niet raken aan het authentieke uitzicht. Een holle ruimte zorgt ervoor dat de druk van de Schelde op de historische muur wordt getemperd. Elke dag stroomt er op het ritme van het getij Scheldewater in en uit die holle ruimte.”

Buitenkans voor archeologen

In de projectzone tref je heel wat erfgoed aan, met als uitschieter het Loodswezengebouw, genoemd naar de overheidsdienst die experts (loodsen) inzet om schepen veilig en vlot van en naar de Antwerpse haven te loodsen. De stabilisatiewerken zullen bovendien stukken blootleggen van de kaaimuur die nog onder Napoleon Bonaparte werd gebouwd. Om te bewaken dat het erfgoed op de site geen schade oploopt, zal een team van archeologen de werken begeleiden. Zij krijgen ook de kans om de napoleontische muur uitvoerig te bestuderen.

Door de aanwezigheid van het erfgoed is de werfruimte beperkt. We proberen dan ook zoveel mogelijk werken van op het water uit te voeren.

Nieuwe bestemming voor gebouwen

Voor de gebouwen op de site gaan de stad Antwerpen en het stedelijke vastgoedbedrijf AG VESPA dit jaar op zoek naar een kwalitatieve herbestemming. In afwachting daarvan krijgen een aantal panden een tijdelijke invulling. Zo komt er onder meer een escaperoom en wordt het loodsengebouw omgevormd tot een boeiende ontmoetingsplek.

Hogere waterkering

De stabilisatiewerken aan de historische kaaimuur zullen ongeveer twee jaar duren. In een volgende fase nemen we de waterkering onder handen. Koen Segher: “De betonnen muur die Antwerpen nu tegen overstromingen moet beschermen, is niet hoog genoeg en vertoont hier en daar ouderdomsgebreken. Bovendien worden steeds hogere waterstanden voorspeld als gevolg van de klimaatverandering. Daarom bouwen we een nieuwe waterkering die 90 centimeter hoger is.”

Aansluitend nemen de stad en AG VESPA het openbaar domein onder handen. Zij zullen de kaaien transformeren tot een aangename plek waar je heerlijk kan komen uitwaaien.

Meer details vind je in onze nieuwsbrief.