Op 18 juni beginnen in Antwerpen de eerste stabilisatiewerken aan de Scheldekaaien. Deze werken kaderen in de uitvoering van het “Masterplan Scheldekaaien”. Dit ambitieus plan is een gezamenlijk initiatief van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en de stad Antwerpen. Over een periode van verschillende jaren wordt de historische kaaimuur gestabiliseerd, de waterkering aangepast aan de eisen van het Sigmaplan en de publieke ruimte verfraaid. W&Z realiseert de veiligheidswerken, de stad Antwerpen staat in voor de herinrichting van het openbaar domein.

Na een lange periode van voorbereiding en onderzoek is het zover: deze zomer gaan de werken aan de Scheldekaaien van start. De stabilisatie van de kaaimuur is een eerste belangrijke ingreep. Koen Segher, projectingenieur bij Waterwegen en Zeekanaal NV: “De kaaimuur is minder stabiel dan volgens hedendaagse normen zou moeten. In het belang van de veiligheid en om de toekomst van de Antwerpse 'Blauwe steen' te verzekeren moet de muur dus verstevigd worden.” Een sterkere kaaimuur is een eerste reden voor de werken op de kaaien, maar er zijn er nog. Antwerpen is onvoldoende beschermd tegen overstromingen, omdat de zeespiegel stijgt en het klimaat verandert. Daarom zal ook de waterkering worden verhoogd. De Antwerpenaren ‘hun’ Schelde teruggeven: dat is de derde reden voor het kaaienproject. De stad Antwerpen gaat de kaaien aanleggen tot een aantrekkelijke publieke ruimte.

Technisch hoogstandje
Het omvangrijke kaaienproject verloopt in fasen. De kaaizone ter hoogte van de wijken Sint-Andries en Zuid wordt als eerste aangepakt. Deze zomer starten daar de stabilisatiewerken aan de kaaimuur. De aanpassing van de waterkering en de inrichting van de publieke ruimte zijn voor een latere fase, die rond 2014 van start gaat. De kaaimuurstabilisatie wordt alvast een technisch hoogstandje. Koen Segher: “De kaaimuur wordt inwendig verstevigd met een combinatie van gespecialiseerde technieken, zonder dat hij moet afgebroken worden."

Vandaag een werf, straks een vrijplaats tussen stad en stroom
Na de stabilisatiewerken zal ook voor de waterkeringen ter hoogte van Sint-Andries en Zuid innovatief te werk gegaan worden. De waterkering wordt als een dijk met zachte hellingen geïntegreerd in het openbaar domein, zodat de Antwerpenaar zonder extra barrière tot aan de Schelde kan gaan. Op een aantal welgekozen plaatsen komen er poorten in de waterkering.
Tussen de Schelde en de waterkering komt er een ruimte die geschikt is voor tijdelijke activiteiten, zoals zomerconcerten, tentoonstellingen of festiviteiten. Aan stadszijde van de dijk komt er een aangename groene ruimte en een doorlopend wandel- en fietspad. De parkeerplaatsen verdwijnen grotendeels onder de grond. Het doorgaand verkeer langs de kaaien wordt hier beperkt, zodat voetgangers en fietsers een ereplaats krijgen.

Welke hinder is er te verwachten?
De werken worden uitgevoerd door THV Franki Construct - Max Bögl, een samenwerkingsverband tussen een Belgische en een Duitse firma. Hoewel de aannemer pas op 18 juni met de eigenlijke werken start, wordt gedurende de eerste helft van de maand juni het terrein al voorbereid. De werfzone van dit eerste deel werken is 120 meter lang en 50 meter breed: de zone start aan de Zuidersluis en loopt verder tot ongeveer het verlengde van de Verviersstraat. Omwille van de veiligheid is deze niet toegankelijk tijdens de werkzaamheden of voorbereidingswerken (ook niet om te parkeren), en dit vanaf 11 juni. Naast de werfzone en ter hoogte van de Cockerilkaai is er wel parkeergelegenheid. Deze fase van de werken zal normaal tot ongeveer begin 2013 duren. Meer informatie hierover vind je ook in de bewonersbrief.


Meer informatie over het Masterplan Scheldekaaien op www.onzekaaien.be
Hier kan je de voortgang van de werken te volgen