Tot eind juni worden er heiwerken uitgevoerd aan de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid. De geluidshinder wordt zoveel mogelijk beperkt, maar kan toch voor overlast zorgen.

Tijdens de werken worden buispalen en damplanken aangebracht in de grond. De aannemer beperkt de geluidshinder van de werken zoveel mogelijk. Vooral het heien van de buispalen kan overlast veroorzaken, maar die werken zijn al achter de rug op 5 juni. Het aanbrengen van de damplanken zal heel wat minder geluidshinder voortbrengen en eind juni afgelopen zijn.

Zoals we in de nieuwsbrief van april 2015 aankondigden, behoren de huidige heiwerken tot fase 1 (voorjaar 2015). De volgende heiwerken zijn gepland tijdens fase 3 in de late zomer van 2015. In de toekomst zullen we u tijdig informeren over mogelijke hinder, en dat via onze verschillende kanalen:
Sigmasite
Twitter
Facebook


 

Hieronder vind je de bewonersbrief terug die n.a.v.deze werken wordt verspreid.