De werken van het Antwerpse Scheldekaaienproject in de zone Sint-Andries en Het Zuid spitsen zich sinds januari 2016 toe op een zone van 150 meter aan de Zuidersluis. Op de werfzone lieten we de voorbije maanden twee camera’s draaien. Die beelden zijn nu gebundeld in een timelapse-fimpje.

Op de videobeelden is te zien hoe voor de oude kaaimuur de laatste hand wordt gelegd aan bijkomende bodembescherming. De historische stutkisten en de funderingscaisson onder de muur werden verstevigd door het aanbrengen van een steenbestorting op de rivierbodem. Daarop kwamen vervolgens asfaltmatten te liggen.

Nadien werd een diepwand tot 30 meter onder de grond geplaatst. Die diepwand vormt de ruggengraat van de gestabiliseerde muur en schermt de bouwput af. De camera’s legden duidelijk vast hoe deze diepwand verankerd werd. Vanuit een schuine hoek werden tientallen grondankers door de diepwand in de massieve kaaizone ingebracht.

Druk van de ketel

De ondertussen uitgegraven bouwput vormt een impressionant ontlastingsgewelf. Via een uitwateringsbuis zal het Scheldewater deze holle ruimte in- en uitstromen, wat de druk van het water op de muur fors doet afnemen.

Aan de zijkant van de hangar ligt de overgang tussen de werfzones van Sint-Andries en Het Zuid (De Gerlachekaai) en Nieuw Zuid (Ledeganckkaai). Daarom wordt Sint-Andries en Het Zuid veilig afgeschermd door een betonnen dwarswand, welke later bij de werken van Nieuw Zuid zal dienst doen als bouwpuntwand.  Ook deze wand - tot 30 meter diep - werd verstevigd aan de hand van grondankers, die de ankers van de diepwand als een spinnenweb kruisen. Binnenkort wordt de betonnen dwarswand afgewerkt en zal het profiel van de toekomstige nieuwe waterkering te zien zijn. 

Bekijk het timelapse-filmpje hier.


Meer info over de stand van zaken van het Scheldekaaienproject vind je hier.