De gemeenten Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen gaan samen werk maken van natuurontwikkeling en betere recreatiemogelijkheden rond de Schelde. “We willen al het moois wat de natuur in de regio te bieden heeft samenbrengen.”

Twee jaar lang is er gewerkt aan een toekomstvisie voor de Kalkense Meersen en het Donkmeer in Berlare. Een onthaalplan lag al klaar. Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen willen een brug slaan tussen de natuurgebieden en een netwerk van onthaalpunten aanleggen rond Wetteren, Schellebelle, Kalken en het Donkmeer. “Met onze toekomstvisie willen we al het moois wat de natuur in de regio te bieden heeft samenbrengen”, zegt projectcoördinator Emanuel Ramoudt in Het Laatste Nieuws.

Topnatuur

In Wetteren ligt al zo'n onthaalpunt. Tussen Aard en Wetteren legden we op de linkeroever een gloednieuwe weg aan en op de rechteroever een fietspad tussen Wetteren en Schellebelle. Ook het pleintje in Aard kreeg een opknapbeurt. En op dit moment werken we aan een nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Wetteren. Die zal de stad met de natuur verbinden.

Met deze toegangspoort tot de Kalkense Meersen rollen we de rode loper uit voor buurtbewoners en bezoekers, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de troeven van het Sigmaplan. De afgelopen jaren hebben we in het kader van dat plan verschillende overstromingsgebieden aangelegd in de Cluster Kalkense Meersen, een gebied dat zich uitstrekt van Berlare tot Wichelen. Je vindt er nu honderden hectaren topnatuur die heel wat vogels en dieren aantrekt. Zo werden er voor 2013 nog geen tien vogelsoorten gespot in het oosten van het deelgebied Paardeweide, terwijl dat er vandaag al meer dan tweehonderd zijn.

Regionaal Landschap

Het onthaalplan werd opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Berlare. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme begeleidt alles.