Op dinsdag 29 augustus werd de eerste van de twee geplande fietsbruggen over de Dijle geplaatst. Deze brug zal Boortmeerbeek en Bonheiden rechtstreeks verbinden. Na het hijsen van de nieuwe brug werd meteen ook de naam bekendgemaakt: de ‘Regenboogbrug’. Met zijn waaier van kleuren is deze brug over de Dijle zo meteen ook een ruggensteun voor de LGBTQIA+-gemeenschap. De nieuwe brug sluit daarmee aan op bestaande regenboogzebrapaden in de buurt, waarmee de betrokken gemeentes aandacht willen vragen voor diversiteit.

 Regenboogbrug, ©Thomas Bruyninckx

Enkele dagen later, op donderdag 31 augustus, werd een tweede fietsbrug op zijn plaats getild. Deze brug werd de ‘Wittegoudbrug’ gedoopt, een knipoog naar de asperge- en witloofteelt waar de streek om bekendstaat, en zal Haacht en Keerbergen rechtstreeks verbinden.

 

Wittegoudbrug, ©Thomas Bruyninckx

 

Voetgangers en fietsers moeten nog even wachten op de aansluiting op het wegennet om de nieuwe bruggen in gebruik te nemen.

 

De aanleg kadert in het Sigmaproject Bovendijle voor meer natuurontwikkeling, meer waterveiligheid en meer recreatie in de regio. Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare werken: “Met de plaatsing van deze brug geven we opnieuw een duurzame boost aan het fietsverkeer in de regio! Vlaanderen blijft zo inzetten op de zogenaamde ‘modal split’, een verdeling van de gebruikte vervoermiddelen, met een ambitie van minstens 40% duurzame verplaatsingen in Vlaanderen.” 

De twee nieuwe bruggen over de Dijle maken de gemeentes Bonheiden, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen onderling beter bereikbaar.

Nu de bruggen op hun plaats liggen volgt de aansluiting op en de verbetering van het bestaande wegennet naar de bruggen. Ook het jaagpad wordt nog aangepast aan de Rijmenam-zijde van de Dijle, tussen Muizen en Bonheiden. Aan de andere kant van de Dijle, de linkeroever, blijft het bestaande pad behouden. Over een tweetal maanden staat de officiële opening van de bruggen gepland.

Duurzame boost

De aanleg van de bruggen past ook binnen de werken van het Sigmaplan, uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos. “Het Sigmaplan heeft als doel om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren én tegelijk de waardevolle riviernatuur een boost te geven. In Pikhaken langs de Dijle, tegenover de dorpskern van Rijmenam, is een waardevol wetland in de maak. Op termijn volgt de aanleg van twee gecontroleerde overstromingsgebieden: Rijmenam en Hollaken-Hoogdonk. Zo krijgt de natuur in de regio een stevige duw in de rug. Ook recreatief wordt de brede regio beter ontsloten”, aldus minister Peeters.

De werken worden uitgevoerd door Herbosch-Kiere. Het prijskaartje voor de twee bruggen bedraagt circa 1,2 miljoen euro (exclusief btw). De vier betrokken gemeentes nemen samen de helft van het investeringsbedrag van de bruggen voor hun rekening. De Vlaamse Waterweg nv komt tegemoet voor de andere helft, met ondersteuning van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. Het project wordt meegefinancierd door de Provincie Vlaams-Brabant.