Begin februari gingen de stabilisatiewerken aan de Scheldeoever in Wichelen ter hoogte van het Sociaal Huis van start. Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv verstevigt de dijk op de rechteroever om te voorkomen dat de oever verder afbrokkelt. Tijd voor een update.

Hoe verlopen de verschillende fases van de werken?

  • 17/02: start testen met proefankers. Gedurende vier dagen en nachten verrichten we metingen tussen het gecontroleerd overstromingsgebied Bergenmeersen en het kerkhof van Wichelen. Om de oever te stabiliseren bouwen we een nieuwe wand in de oever. Die stabiliseren we met grondanker. We doen nu testen met proefankers. We zetten de ankers onder spanning, tot 150% van de verwachte belasting, om in kaart te brengen hoe het anker daarop reageert. We testen niet alleen de vervorming van het anker op het moment zelf, maar ook doorheen de tijd. Daarom testen we vier dagen lang. 
  • 19/02: start verplaatsing van de driekantige bies. Driekantige bies is een uiterst zeldzame en met verdwijning bedreigde plantensoort, die kenmerkend is voor zoetwatergetijdengebied. Op de locatie van de werkzaamheden in Wichelen komt een grote populatie voor, op de oever van de buitenbocht van de Schelde. Om het verlies van de driekantige bies te beperken werd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in samenwerking met de Vlaamse Waterweg nv, Natuurpunt VZW, Het Regionaal Landschap Schelde Durme en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid een plan uitgewerkt om de wortelstokken van de soort te oogsten en op geschikte locaties opnieuw te planten. Op deze manier hopen we een toekomst van deze zeldzame soort op de Scheldeoevers te verzekeren.
  • 20/02: start werken op het water. De Schelde kampt met verschillende sedimentproblemen: in de buitenbochten treedt erosie op, in de binnenbochten sedimentatie. Ter hoogte van Wichelen is de erosie in de buitenbocht zo erg, dat de oever afkalft. Daarom is het nodig deze te stabiliseren. Om het probleem te verhelpen, zullen we naast de stabilisatie van de eigenlijke oeverhelling ook het erosie-en sedimentatieprobleem aanpakken. We voeren baggerwerken uit en gebruiken zand uit de verzande binnenbocht om ter hoogte van de buitenbocht op de Scheldebodem te leggen. Dat zand zal op zijn plaats gehouden worden door er zinkstukken bovenop te plaatsen. Die zinkstukken worden samengesteld ter hoogte van de Paardeweide en over de Schelde getransporteerd tot vlak voor de dijkwerken.
  • 02/03: start heiwerken: stalen damplanken worden in de oever geplaatst om een robuuste wand te vormen. Deze werken zullen gepaard gaan met geluids- en trillingshinder.

Meer info over dit project vind je hier.