Tijdens het stormtij van 1 oktober liep het Groot Schoor in Hamme onder water. We waren hier al een tijdje met grote graafmachines aan de slag om het gebied te ontpolderen. Omdat er de afgelopen weken ook veel regen viel, ligt de werfzone er nu te nat bij om de graafwerken verder te zetten. We moeten dus twee maanden vroeger dan gepland onze winterstop inzetten.

Begin 2020 starten we de werken in Groot Schoor opnieuw op, als het weer beter is en de werf wat droger ligt. We verwachten dat het gebied volledig ontpolderd is tegen midden 2020. Vanaf dan heeft de Schelde meer ruimte om te stromen.

Grond hergebruiken

Vlak naast Groot Schoor leggen we een gecontroleerd overstromingsgebied aan. We waren al bezig met de bouw van een ringdijk rond dat gebied. Daarvoor gebruiken we de grond die we in de ontpoldering afgraven. Ook dat project ligt nu stil. Zodra we opnieuw kunnen graven in Groot Schoor, werken we verder aan de ringdijk.

Waar bouwen we aan?

Groot Schoor en het gecontroleerd overstromingsgebied vormen samen het Sigmaproject Wal-Zwijn. Met dat project beschermen we de omgeving tegen overstromingen en herstellen we kostbare riviernatuur.

Als bij extreem hoge waterstanden de Schelde buiten haar oevers treedt, helpt de ontpoldering de kracht van het water op te vangen voor het binnenstroomt in het overstromingsgebied. Daar houdt de nieuwe ringdijk het water tegen voor het de achterliggende woon- en landbouwgebieden kan bereiken.

Omdat de Schelde opnieuw vrij spel krijgt in Groot Schoor, ontstaat na verloop van tijd unieke getijdennatuur met zoetwaterslikken en -schorren en wilgenvloedbossen. Ook in het aanpalende overstromingsgebied zal zulke natuur tot bloei komen. Daar stroomt elke dag een beetje water binnen en buiten via speciale sluizen.

In totaal zal Wal-Zwijn een prachtig natuurgebied van 200 hectare vormen dat je kan komen ontdekken vanop de dijken, te voet of met de fiets.

Klimaatbuffer

Getijdennatuur werkt als een buffer tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Ook Europa ziet het nut daarvan in. Daarom geeft de Europese Unie in het project LIFE Sparc financiële steun om acht Sigmagebieden versneld om te vormen. Wal-Zwijn is een van die projecten. 

Op zondag 17 november organiseren we een wandeling over de werf van Wal-Zwijn. Onze projectleider staat dan paraat om uitleg te geven en vragen te beantwoorden!