De keuze van aannemer THV Scheldekaaien om de oude kaaimuur aan de hand van gerichte explosies af te breken, was weloverwogen. Via de ingreep werd de muur niet alleen sneller afgebroken dan bij een machinale afbraak, de hinder voor omwonenden bleef ook beperkt tot één dag. De aannemer werkte voor dit karwei samen met een gespecialiseerde onderaannemer en experts van de Koninklijke Militaire School (KMS).

Vervolgstappen

Na verschillende proefexplosies in september 2015, volgde eind februari 2016 de afbraak met explosieven van een eerste deel van de kaaimuur. In de vier andere deelzones, waar we de komende jaren aan de slag gaan, zullen we dezelfde werkwijze hanteren. Na de afbraak werd het puin uit de bouwput verwijderd. De laatste resten van de oude muur werden vanop een ponton met hak- en graafmachines geruimd.

Afbraak in beeld

Tijdens al deze werkzaamheden lieten we verschillende camera’s draaien. Het resultaat is een uniek timelapse-filmpje, dat een inkijk biedt op de werf. Het filmpje bekijk je via deze link.


Hier vind je meer info over het Sigmaproject Scheldekaaien. In de nieuwsbrief van april 2016 lees je alles over de afbraakwerken in Nieuw Zuid.