Een vlucht grauwe ganzen

Heel wat vogelliefhebbers trokken op de vierde Ganzondag naar het toekomstige getijdengebied in de polders van Doel en de Prosperpolder. Ganzondag is een organisatie van Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever, W&Z en het ANB.

In groep of individueel kon je op 19 januari 2014 kennismaken met het weidse polderland in het verlengde van de Scheldemonding. Bovendien stond er een excursie op het programma in het vlakbij gelegen Verdronken Land van Saeftinghe, ook een waar vogelparadijs. Januari is immers dé ganzenmaand. Onze ganzen trekken naar het zuiden, en hun plaats wordt ingenomen door tienduizenden ganzen uit het noorden.

Opkrikken vogelpopulatie
In die toekomstige getijdengebieden strijken vooral grauwe ganzen, brandganzen, kolganzen en af en toe rotganzen, zilverreigers, goudplevieren en kiekendieven neer. Twee jaar geleden werden er zelfs een kleine trap en vijf velduilen gespot. Voor elk Vogelrichtlijngebied worden er duidelijke doelstellingen vooropgesteld om tot een duurzame vogelpopulatie te komen. Voor vogelliefhebbers en andere geïnteresseerden is het dan ook een must om dat unieke gebied te bezoeken.


Hier vind je meer info over het Hedwige-Prosperproject.