Het visbestand in het Zennegat in Battel (Mechelen) zit in de lift! Dat blijkt uit tellingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Sinds het gecontroleerde overstromingsgebied er ligt, zwemmen er meer vissen rond in het gebied, waaronder heel wat nieuwe soorten.

Onderzoekers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) hebben vorige maand tellingen uitgevoerd in twee plassen in het Zennegat. Door fuiken in het water te plaatsen en met speciale apparatuur te vissen, gingen ze na hoeveel en welke vissen zich sinds het voorjaar in het Zennegat gevestigd hebben.

Nieuwe bewoners

Onderzoeker Jan Breine van het INBO: “We vingen veel meer baarzen dan in het voorjaar, zelfs exemplaren van meer dan 20 centimeter lang. En ook het aantal blankvoorns is sterk toegenomen. Stekelbaarzen kwamen we dan weer minder tegen en snoek hebben we deze keer niet gevangen. Toch is er duidelijk meer diversiteit in de plassen. We vingen nu ook paling (zie foto), spiering, bot en zeebaars.” Nog zo’n nieuwe bewoner is de exotische blauwbandgrondel, een soort die wel vaker onbekend terrein opzoekt. En naast vissen troffen de onderzoekers in hun netten ook steurgarnalen en Chinese wolhandkrabben – een invasieve soort – aan.

De paling is nieuw in het Zennegat.

Waardevolle fauna en flora

Vissen kunnen het Zennegat sinds eind juni bereiken via een gecombineerde in- en uitwateringssluis. Die laat twee keer per dag een beetje water van de Schelde in en uit het gebied stromen. Zo verandert het Zennegat langzaamaan in een waardevol natuurgebied met zoetwaterslikken en
-schorren. Maar ook vissen profiteren dus van de sluis. En al dat onderwaterleven trekt dan weer bijzondere vogels aan.

In het voorjaar van 2018 nemen de onderzoekers van het INBO de twee plassen opnieuw onder de loep. Maar de resultaten van vorige maand zijn al veelzeggend. “We kunnen al wel stellen dat sommige vissoorten naar deze plassen komen op zoek naar een rustplaats of een plek waar ze ongestoord kunnen opgroeien”, besluit Jan Breine.