Een stevige dijk bouw je niet in één dag. In Vlassenbroek, een dorpje in Baasrode (Dendermonde), werken we sinds augustus vorig jaar aan een hoge ringdijk rond het toekomstige overstromingsgebied Vlassenbroek: goed voor zo'n 240 hectare waterbergingscapaciteit. Check de vorderingen in een nieuw dronefilmpje!

De werf in Vlassenbroek lijkt hier en daar nog op een modderpoel, maar we boeken elke dag winst. In 2020 zal de ringdijk klaar zijn. Dat jaar werken we ook de nieuwe hengelvijvers af. In de volgende fases bouwen we nog een aantal multifunctionele sluizen en leggen we de overloopdijk aan, waarlangs het Scheldewater bij stormtij het overstromingsgebied zal binnenstromen.

Aannemer Aertssen laat regelmatig een drone over de werf vliegen om de vorderingen aan de ringdijk in beeld te brengen. Check hier de laatste update:

Transport over het water

Wanneer het gecontroleerd overstromingsgebied later water zal bergen, beschermt de ringdijk de ruime omgeving van Dendermonde tegen wateroverlast. Wist je trouwens dat we voor de bouw van de ringdijk zoveel mogelijk bouwmateriaal over het water laten aanvoeren? Zo vermijden we het af- en aanrijden van vrachtwagens. Minder hinder voor de buurtbewoners dus. En milieuvriendelijker.

Unieke natuur

Vlassenbroek wordt een overstromingsgebied met getijdenwerking, dat slechts eens om de vijftig jaar onder water zal komen te staan. Via slimme sluizen zal dagelijks een beetje Scheldewater binnen- en buitenstromen op het ritme van eb en vloed, waardoor prachtige slikken en schorren ontstaan. Daarvoor is het wel nog enkele jaren geduld oefenen.