Nee, je bent heus geen ramptoerist als je graag meekijkt hoe duizenden liters water met donder en geweld naar beneden storten… De dijkproeven in de Hedwige-Prosperpolder zijn ronduit indrukwekkend en kan je via een webcam volgen. De testen en onderzoeken kaderen binnen het Europese Interregproject Polder2C’s om meer te leren over de krachten die onze dijken aankunnen, hoe we ze snel kunnen herstellen en hoe we moeten reageren in crisissituaties.

 

De Hedwige-Prosperpolder, het Vlaams-Nederlandse grensgebied tussen Beveren en Hulst, kan je zien als een internationale proeftuin voor meer waterveiligheid. Nog tot midden maart 2022 vinden er tal van oefeningen plaats op de Hedwige- en Prosperdijk.

 

Zo test het Nederlands ministerie van Defensie hoe je een gat in de dijk kan sluiten met een ponton, de zogenaamde ‘BresDefender’. Deze oefening gebeurt niet in de echte dijk langs de Schelde, maar in een nieuw gemaakt bassin in de buurt van de Scheldedijk, de Hedwigepoel. Op deze locatie is er geen risico op een dijkdoorbraak en stroomt er geen Scheldewater de polders in. 

 

Daarnaast staan ook golfoverslag- en golfoverklapproeven gepland. Daarbij slaan machines golven water over of tegen de dijk, om zo te testen hoe sterk de dijk is. Deze onderzoeken vinden plaats op de Hedwigedijk langs de Schelde en langs het Sieperdaschor. Ook hier wordt enkel water uit de polder gebruikt, dus geen Scheldewater.

 

Op termijn zal de ontpoldering van de Hedwige-Prosperpolder de getijdennatuur meer ruimte geven. Dit zal de druk op de dijken verminderen, en bijgevolg ook het risico op dijkbreuken en overstromingen. Afgelopen najaar werkten we ook de ringdijk van 4,8 kilometer af om het achterliggende land te beschermen tegen instromend Scheldewater.

 

Zin om de dijkproeven thuis te volgen? Check de livestream via https://polder2cs.eu/live.